Ako bolo na Open Space Meetup v Bratislave

V utorok 2.4. sa v Bratislave stretli ľudia aplikujúci alebo zaujímajúci sa o Agile. Tentokrát sme sa rozhodli venovať iba diskusii a rozhovorom s cieľom spoznať prístupy iných tímov.

Tu je zoznam diskutovaných tém a postrehy z diskusie. Ďakujeme za toto neuveriteľné množstvo postrehov v priebehu pár hodín.

Fixná cena projektu a Scrum

 • Chceme sa zbaviť fixnej ceny
 • Fixná cena veľkých projektov (2 roky)
 • Použitie MoSCoW prioritizácie ako možnosti pre identifikáciu vlastností, ktoré zákazní ľahko oželie, resp. termínovo posunie
 • Zmluvy niektorých spoločností obsahujú aspoň % možného oneskorenia termínov
 • Fixná cena spôsobuje dlhú prípravu a podrobnosť zmluvy
 • Diskusia o nových systémoch  (presná cena, dátum, rozsah) alebo údržbu (možný scrum)
 • Stanovenie ceny na konci analýzy, niektoré spoločnosti robia analýzu v samostatnom sprinte, na konci ktorého sa stanový rozsha a následne cena
 • Fixná cena spôsobuje často drastické zmeny v internej implementácii produktu, čo vedie k zhoršeniu kvality produktu
 • Modul v extra platbe
 • Ako aplikovať Agile na subdodávateľov?
  • Zahrnúť ich do agilného tímmu na dennodennej báze ako regulárnych členov tímu
  • denné scrumy
  • spoločné plánovanie, retrospektíva a demo
  • Dávate pokuty? Ako sa vyvíjajú vzťahy?
 • Odporúčané postupy z Ganthead.com: počet iterácií, výkonnostné ukazovatele, cieľové náklady, rozsah a stanovenie min-max ceny, pevný počet iterácií, lean

Nové požiadavky – prijať alebo neprijať?

 • Rozdiel či požiadavky prichádzajú do produktového alebo sprint backlogu
 • Rozdiel či ide o funknčnú požiadavku, zmenovú alebo chyby
 • Väčšina preferuje neprijať požiadavku do sprint backlogu
 • V sprinte robíme barter, ak je niečo pridané, niečo iné musí zmiznúť
 • Reprioritizácia ako výhoda pre klienta
 • Sprint chceme mať pevný, zamknutý

Dĺžka sprintov

 • Podľa čoho nastaviť dĺžku sprintov?
 • Zvyčajne sa používajú 1,2,3 týždne
 • 1 mesiac sa ukázal ako málo agilný
 • Problém s posledným týždňom, ak je v sprinte menej práce
 • Plánovanie robíme celý deň
 • Dlhší sprint je lepší pre retrospektívu

Snáď sme Agile

 • Estimácia iba časti produktového backlogu
 • Hotová časť produktu vedie k spokojnosti tímu a zákazníka
 • Nezaujímajú nás hodiny, ale výsledok
 • Ako plánovať a prezentovať prácu na backend-e?
 • Práca na backende musí byť prepojená s frontendom, vytváranie požiadaviek pokrývajúcich celú vertikálu
 • Ako robiť demo ak klient je v zahraničí?
 • 100% priradenie ľudí v tíme na prácu na jednom projekte
 • Je Scrum of Scrum riešením problémov viacerých tímov?
 • Aký je dobrý pomer vývojárov a testerov v agilnom tíme?
 • Multidisciplínny tím je jednoznačne výhodou
 • Zdieľanie ľudských zdrojov medzi viacerými scrum tímami ak ide o špecialistov
 • Robíme FREE  FRIDAY, potom je retrospektíva ľahšia a hodnotnejšia

Scrum mimo softvérového vývoja

 • Digitálna produkcia
 • Automotive
 • Operation
 • ZOH Vancouver
 • Organizovanie eventov, koncertov

Párové programovanie

 • Robí iba jedna spoločnosť
 • Rozhodnutie kto robí párové programovanie s kým
 • Zostavnie dvojíc dobrovoľne
 • Zohľadnenie kapacity
 • Podpora Scrum mastra

Support vs. vývojový tím

 • Kedy odovzdať funkčnosť?
 • Chyby a dĺžka sprintu
 • Investícia do testovania zmenšuje nutnosť supportu
 • Plánovanie opráv chýb v sprinte
 • Kapacita a skúsenosti ľudí
 • % kapacity chyby vs. funkčnosť
 • Tímy hasičov

Klient a Agile tím

 • Aj klienta je treba naučiť agile
 • Funkčný softvér výhoda
 • Ukazujeme funkčnosť
 • Vyššia dôvera
 • Kontrola vs. odovzdanie, akceptácia
 • Učíme ich “pádom” aplikácie

Iné

 • Máme vytvorenú definíciu HOTOVO
 • Metriky pre odhad nasledujúcich sprintov
 • Rátame iba reálne ukončené a akceptované produktovým vlastníkom
 • Ako transformovať spoločnosť na agile spoločnosť?
 • Vzťah agilných a neagilných tímov v spoločnosti
 • Čo je nasaditeľná verzia?

Projektový manažér == Scrum Master?

V posledných dňoch mám čoraz väčší dojem, že niektoré veci musíme ako komunita dôraznejšie ozrejmovať,  vysvetľovať a trvať na správnom použití.

V tomto príspevku sa chcem viac zamerať na význam roly Scrum Master. Prečo? Pretože počas posledného týždňa som našiel päť článkov (jeden dokonca publikovaný na nemenovanej unverzite), ktoré nesprávne vysvetľujú kto je Scrum Master, čo má robiť a ako to má robiť.

Dôvodom je možno slovenčina, do ktorej sa tento pojem Scrum Master veľmi ťažko prekladá. Majster Scrumu? Hmm, v profesionálnom prostredí to znie zvláštne. Ja osobne tento pojem práve preto takto neprekladám. No významovo je tento preklad vynikajúci.

Projektový manažér (v terminológii Scrum-u „ScrumMaster“)

Chcel by som sa venovať asi najväčšiemu nepochopeniu, ktoré som objavil.

Nie, nesprávne. Toto sú dve roly, ktoré majú za úlohu riešiť iné aspekty. Áno, často je to ten istý človek. No tento človek má na vešiaku dva kabáty. Raz môže byt projektovým manažérom, inokedy scrum mastrom. Dokonca z praxe poznám mnohých projektových manažérov, ktorý sa radšej stali Scrum Mastrom.

Prečo? Pretože  Projektový manažer <> Scrum Master.

Pretože projektový manažér sa má zaoberať časom, rozpočtom, zdrojmi a kvalitou. To sú atribúty akéhokoľvek projektu. A projektový manažér ich má držať pokope tak, aby výsledok projektu bol dodaný načas, v rozpočte s danou kvalitou, vyvinutý vybraným tímom.

Projektový manažér je na svete kvôli PROJEKTU.

No Scrum Master sa týmto primárne vôbec nemá zaoberať. Scrum Master sa zaoberá:

 • Vyrovnávaním cesty, po ktorej kráča tím.
 • Snaží sa skoro rozpoznať prekážky, snaží sa ich odstrániť aj za pomoci organizácie.
 • Snaží sa tímu pomôcť, aby bol efektívnym.
 • Robí denne prácu, ktorá by iných blokovala.
 • Prináša a udržuje viditeľnosť stavu projektu tým, že komunikuje s tímom a inými tímami
 • Synchronizuje tím s inými tímami
 • Pripravuje a moderuje (pozor, nevedie!) porady a diskusie.
 • Komunikuje s organizáciou – produktovým aj projektovým manažérom.
 • Zaoberá sa procesom vývoja.
 • Koučuje (vyučuje) agilné techniky v tíme. Také aké práve tímu pomôžu. Musí mať prehľad o tejto problematike a mal by vždy vedieť trochu o tom viac ako členovia tímu.

Scrum Master je na svete kvôli TÍMU.

Máte na tento zoznam ako projektový manažér v dnešnej dobe čas?

Agile Estimation and Planning

978d4fCítiť istotu je určite nepohodlné, ale byť si istý, to je na smiech.“ -čínske príslovie

Agilné metódy pomerne výrazne nabúravajú zažité postupy metód tradičných. Nielen že radia preniesť riadenie a zodpovednosť na ľudí, nepísať dokumentáciu (aspoň nie toľko ako predtým) a nerobiť analýzu (aspoň nie príliš dopredu), ale dokonca hovoria o tom, že dlhodobé a presné plány sú na nič. Odhadovanie a na ňom závislé plánovanie by sa malo robiť nepresne alebo krátkodobo. Odhady by mali tvoriť ľudia a zákazník by mal akceptovať neistotu v tom, čo bude dodané. To sú veci, ktoré sú niekedy (a v niektorých situáciach) len ťažko predstaviteľné. Ak vás zmáhajú pochybnosti ako to má celé fungovať, možno by ste mali siahnuť po knihe Agile Estimation and Planning od Mike Cohna.

Kniha je (prekvapivo) o plánovaní a odhadoch. Neobsahuje prakticky žiadne vysvetľovanie agilných metód, a preto nie je vhodná pre úplného začiatočníka. Kniha nie je len popisom postupov a artefaktov plánovania, ale je tiež značnou mierou obhajoba toho, prečo je tento postup správnejší ako tradičný. Ak teda potrebujete nazbierať argumenty v prospech agilného prístupu, v knihe určite nejaké nájdete.

Čo všetko tam vlastne môžete nájsť? Kniha je rozdelená do šiestich častí: 1. Problém a cieľ; 2. Odhad veľkosti; 3. Plánovanie pre hodnotu; 4. Sledovanie a komunikácia; 5. Prečo agilné metódy fungujú a 6. Prípadová štúdia.

Prvá časť skúma plánovanie ako také. Snaží sa identifikovať princípy a ciele plánovania všeobecne. Ďalej postupne vysvetľuje filozofiu agilného plánovania, porovnáva ho s klasickým plánovaním a poukazuje na rozdiely. Ako napríklad vyzerá dobrý plán? Je to plán, na základe ktorého môže zákazník robiť svoje vlastné rozhodnutia. To v preklade znamená, že robíte plán, ktorý je dostatočne presný, aby sa zákazník napríklad vedel rozhodnúť, kedy začať marketingovú kampaň, ale zároveň v sebe obsahuje dostatok priestoru na prispôsobovanie zmenám v budúcnosti.

Druhá časť sa plne venuje procesu odhadovania. Snaží sa objasniť, čo je to story point a prečo je lepší ako reálny človekodeň alebo ideálny človekodeň. Nájdete v nej tiež rôzne techniky na odhadovanie.

Tretia časť sa už zaoberá praktickým postupom plánovania agilného projektu. Ako zostaviť backlog (a čo to vôbec backlog je), ako naplánovať release a ako iteráciu. Prioritizácia backlogu je téma sama o sebe a je jej venované niekoľko kapitol. Prioritizovať sa dá na základe rizika a hodnoty, alebo na základe ROI či Kanov-ho modelu. Táto kniha je jednou z mála, v ktorej nájdete agilné metódy a seriózne tabuľky s prepočtom investovanej a navrátenej hodnoty. Autor sa tiež venuje téme dobrých User Story, ale o nich už existuje samostatná kniha, ktorá ich rozoberá dopodrobna (moju recenziu na ňu môžete nájsť tu: http://agile.sk/?p=568). V knihe sa dá nájsť aj kapitola o zahrnutí neistoty (teda vytvorenia buffera) pre plán alebo plánovania pre viactímový projekt.

V štvrtej časti nasleduje pasáž o vizualizácii a komunikácii plánov a to hlavne smerom k zákazníkovi. Mike ukazuje rôzne typy grafov pre zobrazovanie aktuálneho stavu releasu a iterácie a vysvetľuje, ako s nimi pracovať a ako odkomunikovať taký parameter, ako je rýchlosť (velocity) tímu.

Piata časť je pomerne krátka a obsahuje v skratke argumenty, prečo agilné plánovanie funguje a šiesta záverečná časť obsahuje prípadovú štúdiu plánovania vývoja softvérového projektu – počítačovej hry. Posledná kapitola je obzvlášť dobrá, ak si všetku tú teóriu z predchádzajúcich kapitol neviete predstaviť v praxi.

Kniha Agile Estimation and Planning podáva vysvetlenia v oblasti, ktorá je pre projekt jedna z kľúčových. Ak už máte predstavu o agilných metódach alebo ich už nejakým spôsobom používate, ale to plánovanie sa akosi stále deje po starom, pretože ten nový spôsob pôsobí príliš exoticky, môže byť táto kniha dobrý sprievodcom ako ďalej. Každopádne to, že sa na približne 300 stranách venuje len tejto téme, je dostatočný priestor na to, aby bola rozpytvaná pre potreby ľubovoľne odborného publika.

Agile ako bojové umenie

agile.samuraiZoznam kníh o agilných metódach sa rozrastá každým rokom a je už naozaj z čoho vyberať. Môžete si pozrieť knihy pre začiatočníkov, knihy pre pokročilých. Knihy o Scrum-e, knihy o extrémnom programovaní alebo knihy všeobecne o agilných metódach. Knihy s filozofiou, knihy s praktikami atď. Aby to bremeno voľby bolo o čosi ľahšie, pozrieme sa dnes bližšie na knihu The Agile Samurai od Jonathana Rasmusson-a.

Kniha pojednáva o agilných metódach všeobecne. Hneď na začiatku autor uvádza, že bude striedať slovníky zo Scrum-u a Extrémneho programovania a naozaj to robí. Obsah knihy je podľa mňa určený hlavne začiatočníkom. Hovorím to preto, lebo hneď prvé kapitoly vysvetľujú základné princípy agilných metód. Po pochopení základných myšlienok, ktoré sa za agile skrývajú, autor postupne podrobne rozoberá jednotlivé témy ako plánovanie, zostavenie a fungovanie agilného tímu a nakoniec rôzne praktiky ako Unit Testing, Refactoring a pod. Kniha je teda takým základným sprievodcom, ktorý vysvetľuje, na čo sú agilné metódy dobré, ale aj ako ich uviesť do reálneho života. V tomto smere nie je kniha jediná, pretože kníh s podobným obsahom je niekoľko. Poďme sa teda pozrieť, čím je od ostatných odlišná.

V prvom rade je v knihe veľa obrázkov a humoru. Autor hneď na začiatku hovorí, že to bude brať s humorom a naozaj aj tak robí. Obrázky sú podľa mňa zvolené celkom dobre a sú (lepšie slovné spojenie ma nenapadá) ľahko stráviteľné. Častokrát autor zopakuje v obrázku myšlienku, ktorú pred chvíľou rozobral v texte. To robí tú knihu priam ideálnu pre ľudí, ktorí nemajú čas alebo ochotu čítať. Stačí, ak by si prelistovali niekoľko strán, pozreli si obrázky a mali by mať základnú predstavu o čom agilné metódy sú.

Ďalšia zaujímavá praktika je takzvaný Inception Deck. Je to sada krokov, ktoré treba vykonať na úvod projektu, aby mali všetci jasné, čo sa bude robiť. Obsahuje kroky skôr do vnútra projektu ako: vytvoriť výťahový popis (popis projektu, ktorý by ste mali byť schopní povedať počas jednej jazdy vo výťahu), navrhnúť krabicu produktu, zostrojiť takzvaný NOT list (zoznam vecí, ktoré projekt určite nebude riešiť); ale aj kroky smerom von: zoznámiť sa so susedmi (so všetkými, ktorých sa projekt môže týkať), vyjasniť si so zadávateľom, čo sme schopní dodať a koľko to bude stáť a pod. Ide určite o zaujímavý postup, s ktorým som sa ja osobne v inej literatúre nestretol, a ktorú by určite stálo za to otestovať. Hlavne to vyjasnenie so zadávateľom môže projekt aj zabiť, ale o tom už agilné metódy sú: ak máme zlyhať, zlyhajme tak skoro, ako sa dá. Inception deck sa tiež dá chápať ako taký stres test v duchu: čo ťa nezabije, to ťa posilní.

V knihe sa tiež dá nájsť ešte zopár vylepšení známych praktík, ktoré mňa osobne zaujali. Jedno také vylepšenie je zmena otázok denného Scrumu. Namiesto klasického: Čo som robil včera, čo dnes a aké mám problémy, autor navrhuje odpovedať na otázky: Ako som zmenil svet včera? Ako ho plánujem zmeniť dnes? Ako sa viem dostať cez prekážky, ktoré mi stoja v ceste? Tvrdí, že takto formulované otázky môžu vyvolať úplne iné asociácie, pocity a odpovede, ako tie klasické.

Agile Samurai je kniha, ktorú by som venoval človeku, ktorý sa už dlho snaží pozrieť si niečo o agilných metódach, ale zatiaľ nenazberal dosť vôle. Vďaka obrázkom a humoru je ľahko stráviteľná, a teda môže poslúžiť svojmu účelu. Ak nie ste začiatočník a kniha sa vám dostane do ruky, nezahadzujte ju. Myslím, že aj vy ste si schopný z nej niečo odniesť. Minimálne Inception deck a zopár zaujímavých postrehov o agile. Napríklad aj myšlienku o zákazníkovi: „The agile customer is the “source of the truth” from which all requirements flow on an agile project. “

Prečo vodopád vyhráva?

Poznáte tento vtip?

Otázka: „Je to veľké, hučí to a pohybuje sa to po lúke v kruhu. Čo je to?“

Odpoveď: „Trabant s trávou privretou do dverí.“

Ja viem. Ako vtip to nie je nič moc. Ale ako metafora toho, čo možno trápi zavádzanie agilných metód, to môže byť trefné. Ale poďme pekne po poriadku.

Prečo vodopád vyhráva? To je otázka, ktorá ma v poslednej dobe napáda, keď uvažujem o spôsoboch riadenia projektov, o ktorých počujem od známich pracujúcich v rôznych IT firmách. Sú to často buď metódy riadenia tak povedané ukuté na kolene bez nejakého základu, ktorý by mal hoci aj názov (to platí skôr pre menšie firmy) alebo komplikované rozsiahle metódy s dlhodobým (niekedy až nepríjemne byrokratickým) plánovaním (to platí skôr pre väčšie). To samo o sebe nie je problém. Ak metóda naozaj funguje, nech sa používa. Aj samotné agilné metódy nabádajú k prispôsobovaniu, čo môže viesť k úplne svojskému spôsobu riadenia (a asi by to k tomu aj viesť malo). To, čo mi na tých metódach pripadá zaujímavé je, že sa viac podobajú na vodopád ako na agilné metódy. Čím to je, že ľudia automaticky viac inklinujú k systému ako je vodopád oproti systému agilného projektu? Možno je to naším školským systémom, ktorý agilné metódy zatiaľ nevyučuje (opravte ma, ak sa mýlim). Možno je to prostredím, v ktorom žijeme (napríklad iné oddelenia vo firme, zákazník atď.) a ktoré je viac neagilné ako agilné. Alebo je to možno tým, že agilné metódy nie sú tak prirodzené ako vodopád. To posledné mi pripadá ako nebezpečná odpoveď. Už len preto, lebo tie prvé dve môžu byť otázkou času, ale tá posledná nie. Čo myslím tým prirodzené?

Ten pojem ma napadol keď som sa snažil človeku, inak už znalému agilných metód, vysvetliť, že pri agilnom vývoji sa paralelne píše kód a testuje. Z jeho výrazu tváre mi bolo jasné, že neporozumel. Nedokázal si to predstaviť. Ako sa to dá robiť paralelne? Veď jedna činnosť závisí od druhej. A tu je podľa mňa jedna z hlavných komplikácií. Myslím, že paralelná práca je pre ľudí omnoho ťažšie predstaviteľná ako sekvenčná. Sekvenčná je proste jednoduchšia. Prirodzenejšia. Keď sa kód napíše, otestuje sa. Nie je čo riešiť. Je to úplne jednoduché. Agilné metódy naopak tento proces komplikujú (s úmyslom skvalitniť a zefektívniť ho). A aj keď ponúkajú mnoho nástrojov na jeho zvládanie (ranné porady, sprint backlog, automatizácia…), tá paralelnosť tam stále je a stále to celé tak trochu komplikuje. Preto je možno menej pravdepodobné, aby sa samorastom vyvinula skôr metóda agilná ako tradičná. Lebo bez znalosti a viery v to, že to paralelne funguje, to nikto používať nezačne. Nechápte ma zle. Toto zamyslenie nie je kritikou agilných metód. Je to skôr ako pohľad do zrkadla. Ako keď sa ráno postavíte pred zrkadlo. Nerobíte to preto, aby ste sa zkritizovali. Robíte to preto, aby ste videli čo treba opraviť skôr ako sa vypustíte medzi ľudí.

Možno by ten problém paralelnosti nebol až taký veľký, ak by v tom nebol jeden háčik. Súčasné verzie agilných metód pracujú s pojmami, ktoré doteraz boli sekvenčné. U nás sme pred časom zaviedli praktiku, že keď úloha súvisí s grafickým rozhraním, tak sa pri jej štarte poradí najprv programátor s testerom o tom, ako to má vyzerať. Neviem, do ktorej fázy vývoja by ste takúto činnosť zaradili vy, ale pre mňa je to testovanie (ktoré prebieha paralelne s vývojom). Mnoho ľudí si ale pojem „testovanie“ spája s klasickým testovaním z vodopádového modelu. A teda keď im niekto povie, že majú paralelne testovať, tak si to nedokážu predstaviť. Podstata tohoto problém je, že agilné metódy znamenajú posun v úplných základoch procesu ale slovník pritom ostal rovnaký. Tieto pojmy potom vyvolávajú asociácie o klasickom vodopádovom modeli, že môže sťažovať vysvetľovanie a zavádzanie. Sme ako ten trabant na lúke. Pridávame plyn, aj sme v pohybe ale výhľad za oknom je akosi stále rovnaký. Slovník nás drží stále pri vodopáde.

Čo je riešením tohto problému? V tom nemám tak úplne jasno. Jedno riešenie by bolo vymyslieť nové pojmy pre fázy vývoja. Teda agilné testovanie by už podľa možnosti nemalo mať slovo „testovanie“ vôbec v názve. Ale toto vylepšenie by celý proces mohlo ešte spomaliť. Podobné riešenie sú story pointy (nový pojem) a človekodni (starý pojem). Tá priepasť medzi týmito pojmami bola však tak veľká, že sa medzi to museli vložiť ideálne človekodni (taký vývojový medzistupeň), aby to bolo ako tak stráviteľné. Nové pojmy pre vývojový proces by pravdepodobne rozvírili trochu hladinu, ale hlavne by mohli znamenať posun. Osobne považujem súčasnú verziu agilných metód za krok vpred v smere, v ktorom sa hýbe celý okolitý svet. Ostáva len dúfať, že kvôli jednému kroku nezabudneme chodiť.

Čo majú spoločné agilné metódy a kuchynský budík?

pomodoro.techniqueMožno ste už mali tú príležitosť zažiť naozaj funkčný Scrum. Prechádzate sa po miestnosti, kde sedí tím a vidíte, že jeho práca je ako dobre namazaný stroj. Na burndown charte je jasne vidieť, že to ide so sprintom dole z kopca, vývojári komunikujú, zákazník spolupracuje. Proste paráda. A potom si sadnete za svoj stôl a pozriete sa na tú hromadu práce, ktorú vám treba robiť. Dokumenty, ktoré treba spripomienkovať, články, ktoré ste chceli preštudovať a dopísať ten mail, ku ktorému sa neviete prinútiť. Možno si v takú chvíľu pomyslíte, aké by to bolo super, keby ste aj pracovali tak plynulo a efektívne. Aké by to bolo super, keby existoval Scrum pre jedného človeka. No. On možno aj naozaj existuje. Hovoria mu Pomodoro Technique.

Pomodoro je technika, ktorú pravdepodobne vymyslel Francessco Cirillo a jej hlavným účelom bolo udržať vaše sústredenie na to, čo práve robíte. Už to samo o sebe je dostatočný krok vpred, ale technika bola ďalej vylepšovaná, až sa z nej stal systém na riadenie času (time-management). Pomodoro technika má mechanické srdce, ktoré udiera v intervale presne jednej sekundy. Je to totiž kuchynský budík v tvare paradajky, ktorý odmeriava váš čas, počas ktoré sa máte sústrediť. Po 25 minútach si môžete dopriať 5 minútovú prestávku (dôležité je robiť čokoľvek iné, čo nesúvisí s predtým vykonávanou prácou) a potom si dať ďalšie pomodoro. Po štyroch pomodorách máte nárok na polhodinovú prestávku. Ak počas pomodora dokončíte úlohu zo zoznamu, škrtnete ju a ďalšie pomodoro venujete ďalšej položke. Podstatné je, že počas pomodora robíte len jednu vec, pre ktorú bolo pomodoro vyhradené a vyrušenie eliminujete podľa možnosti na čo najmenšiu mieru.

Možno zatiaľ nie je jasné, čo má pomodoro s agilnými metódami. Tak poďme ďalej. Zoznam úloh, ktoré pomocou pomodora máte spracovať (tzv. Today List), si plánujete každé ráno z takzvaného Activity List, kde máte všetky potenciálne úlohy. Čokoľvek, čo vás cez deň vyruší, si zapíšete do jedného z tých zoznamov podľa toho, aké je to súrne. A teraz tá zaujímavejšia časť. Pri plánovaní zoznamu pre daný deň odhadujete koľko pomodor vám daná činnosť zaberie a zo štatistík, ktoré si evidujete, viete koľko pomodor za deň približne stihnete, takže viete čo si pre daný deň máte naplánovať. Na konci každého dňa okrem toho robíte retrospektívu o tom, ako presne sa vám podarilo úlohy odhadnúť, koľko ste toho stihli, koľko ste mali vyrušení a podobne. Ok. A teraz poďme prekladať do reči Scrumu.

Každé ráno si z backlogu vyberiem do releasu úlohy, ktoré by som mal v tento deň stihnúť. Urobím to na základe odhadu, koľko sprintov mi bude trvať vykonanie úlohy a koľko sprintov priemerne stihnem za deň. Následne spustím sériu sprintov. Počas sprintov nemením na čom pracujem. Keď sprint skončí, oddýchnem, prehodnotím, čo by som mal robiť ďalší sprint a spustím ho. Na konci releasu robím retrospektívu, aby som vyhodnotil svoju úspešnosť v odhadoch aj samotnej práci. Rozdiel medzi pomodorom a Scrumom je často krát len v použitom slovníku.

Tie metódy sú si tak podobné, že si viem predstaviť, že pomodoro je metóda, ku ktorej by sa dospelo používaním Scrumu na riadenie práce jedného človeka a jeho postupným prispôsobovaním. Z tejto podobnosti vyplývajú 2 zásadné výhody. Prvá výhoda je, že ak poznáte jednu z týchto dvoch metód, tú druhú pochopíte veľmi rýchlo. Druhá výhoda je, že rôzne techniky, postupy a vylepšenia pre jednu môžu byť aplikovateľné pre druhú.

Myšlienka o tejto podobnosti nie je tak úplne moja. Vysvetlenie pomodora s občasnými odkazmi na Scrum môžete nájsť v knihe Pomodoro Technique Illustrated od Steffana Nöteberga. Je to jedna z kníh o pomodore a podľa môjho názoru jedna z tých lepších. Ak by sa vám dostala do ruky, tak sa neľakajte obrázkov, ktoré vyzerajú, že ich kreslil žiak základnej školy (v skutočnosti to bol autor). Cieľom obrázkov je sprostredkovať ideu (jeden obrázok = jedna idea) a to sa podľa mňa darí. Autor vás postupne prevedie od dôvodov, prečo sa vôbec pomodorom zaoberať, cez jeho princípy, až po rôzne špeciálne vylepšenia a prípady použitia.

Scrum a pomodoro sú len iné obaly pre tie isté princípy. Každopádne nemusí byť pomodoro to jediné, čo sa vie vykľuť zo stretu sveta agilného riadenia a time managementu. Ak máte vlastné skúsenosti s používaním agilných metód na riadenie vlastnej práce, podeľte sa o ne…

O vlastnosti, ktorú nikto nepotrebuje

Produkovať a pridávať vlastnosti nie je len slovenské…

Produkty boli dlho tvorené s dôrazom na pridávanie novej funkčnosti tak, aby spoločnosť poskytla užívateľom v nových verziách viac a viac. Tento prístup trval pomerne dlho, no začiatkom 21. storočia sa situácia mení.

Používatelia si najviac vážia čas. Potrebujú jednoduché aplikácie, ktoré poskytujú funkčnosť priamo pod prst. Kontextovo. A s príchodom mobilných zariadení sa takýmto aplikáciám darí viac a viac. Doba, kedy panel nástrojov v aplikácii bol prepchaný je dávno preč. Dnes sú v móde veľké ikony, dobrý dizajn aplikácie a hlavne prehľadnosť.

Mimochodom, skúste odpovedať na otázku:

Predstavte si aplikáciu, ktorú používate denne.

Koľko percent vlastností v nej obsiahnutej NEpoužívate?

Odpoveď na túto otázku sa snažil pred niekoľkými rokmi nájsť Scott Ambler zo spoločnosti IBM.

A výsledok? Veľmi pravdepodobne taký ako ste odpovedali aj Vy sami. Tak ako väčšina ľudí na našich školeniach.

Tento výsledok je mrazivý ak si uvedomíte čo všetko vývoj nepoužívaných vlastností znamená. Koľko ľudskej energie sa v podstate vyhodí von oknom. Resp. uloží na disk :).

V tomto obrázku je skrytá odpoveď na komentáre k predchádzajúcim článkom série prečo treba papierik s požiadavkou roztrhať.

Pretože práve v tých 80% vlastností, ktoré nie sú používané, sa skrýva úspora času, úsilia ľudí a samozrejme peňazí.

Tento princíp je známy aj pod anglickou skratkou YAGNI – (you ain’t gonna need it). Nebudete to potrebovať.

Otázkou je ale KTO určí vlastnosti z množiny 20%? A tu nastupuje do procesu vývoja Zákazník. Zákazník, ktorý vie prečo vlastnosť potrebuje, kedy ju potrebuje a vie, nakoľko si vlastnosť cení.

Pretože hodnota vlastnosti je v Agile hlavným atribútom pre určenie priority, poradia:

 • Pretože najviac cenené vlastnosti dodané na trh skôr ako konkurencia znamenajú pre spoločnosť návrat investícií a skorý zisk.
 • Pretože v tom tkvie umenie produktového vlastníka, ktorý zákazníkovi pomôže určiť hodnoty a priority. Pomôže formulovať požiadavky pre vývojový tím.

Pred pár dňami som sa zúčastnil StartUp Campu v Košiciach. Pre mňa najzaujímavejšie zistenie bolo, ako málo sa slovenské spoločnosti a startupy venujú tomu, pre koho tvoria aplikácie, čo je potenciálnym trhom a čo ten trh skutočne chce. Naopak, venujú sa technológiám a nadšene rozprávajú o HTML5, serveroch, službách.

Nevieme kto bude aplikáciu používať, no chceme robiť radšej marketing pre podporu predaja. Hmmm, predaj, ale KOMU?