Stavy v procese, stĺpce na Kanban tabuli

Článok je prebraný z http://scrum.sk/index.php/stavy-a-stlpce-na-kanban-tabuli/

Kanban tabuľa

Kanban tabuľa je skvelou pomôckou agilného tímu. Vizualizácia stavu úloh umožňuje tímu sa efektívne samoorganizovať a zároveň budovať dôveru v tíme aj mimo neho.

Každý stĺpec tabule označuje stav. A práve počet stĺpcov, teda stavov, je jednou z prvých otázok scrum mastrov počas prípravy tímu.

Odpoveď závisí od spôsobu akým ste sa rozhodli zavádzať Agile. Ste otvorení väčším zmenám? Alebo radšej opatrne a postupne?

Veľká zmena – maximalizácia minima

Pred niekoľkými mesiacmi sme začínali transformáciu v tíme, ktorý vytvára komplexný informačný systém už niekoľko rokov. V skutočnosti to boli štyri tímy so zložitejším procesom vývoja a teda aj s viacerými stavmi.

Ešte pred začatím transformácie sa však tím rozhodol maximálne zjednodušiť workflow tak, aby sa nemuseli vývojári zamýšľať kedy dať kartu do akého stavu. Pre svoju Kanban tabuľu preto zaviedli iba tri stavy.

Kanban simple workflow proces

Výhody sa ukázali okamžite:

 • Jednoznačný stav. Úlohu je nutné spraviť, alebo sa na nej pracuje, alebo je hotová.
 • Veľa kariet. Aj keď to znelo ako zvýšenie byrokracie, v skutočnosti sa ukázalo, že toto rozhodnutie viedlo tím k lepšej príprave počas plánovania. Požiadavky sú rozdelené na viaceré úlohy, ktoré jasnejšie popisujú prístup k riešeniu požiadavky.
 • Lepšie odhady – každá karta má svoj jednoznačný odhad. Je jasné, koľko sa na kartu plánuje a koľko času ešte zostáva. V predchádzajúcom workflow mal tím špeciálny stav označujúci čakanie. A práve v takomto stave karty ‘viseli’ , no tím nesledoval ich trvanie.
 • Organizácia tímu – každá  karta má svojho riešiteľa. Tak je možné lepšie rozdeliť úlohy medzi členov tímu.
 • Adresnosť problému – v prípade problému pri riešení úlohy je možné ľahko identifikovať, ktoré úlohy majú problém a zviditeľniť ich.

Pomalá zmena

Iný tím sa rozhodol, že zavedenie troch stavov nie je možné vzhľadom k ďalším firemným procesom, no identifikovali, že zjednodušenie je nutné. Otázne bolo ako zmeniť proces čo najmenej a zároveň najefektívnejšie.

Jedným z agilných princípov je pozorovanie a adaptácia. Preto sme v tíme začali s vizualizáciou aktuálneho workflow. Od momentu vzniku požiadavky až po dodanie výsledku používateľom. Táto technika sa volá Value Stream Mapping. Obrázok ilustruje príklad výrobnej fabriky.

Value Stream Mapping

Ďalším krokom bolo meranie trvania spracovania úloh v jednotlivých stavoch a pri presunoch medzi nimi. Keďže hlavným cieľom transformácie bolo skrátiť čas dodávky používateľom, zamerali sme na najdlhšie časti, ktoré stálo zato optimalizovať. Optimalizácia však neznamenala, že sa meranie skončilo. Každá lokálna optimalizácia má dopady na celkový proces, a preto je nutné pokračovať v meraní a ďalšej optimalizácii. Je to v podstate neustály proces.

Vizualizácia a meranie zároveň pomohli identifkovať stavy, v ktorých sa úlohy dlho ‘neohriali’. Úlohy boli cez nich iba presúvané. Tieto stavy boli z workflow odstránené čo zjednodušilo aj samotný proces.

Čo sa pýtať pri vytváraní Kanban tabule?

 • Prečo potrebujeme daný stav?
 • Kto potrebuje daný stav?
 • Ako dlho zostáva úloha v danom stave?
 • Má stav zmysel aj v prípade, že úloha nie je vývojová, ale napr.  napísanie dokumentu?
 • Potrebujete stav merať a vykazovať? Pre koho a prečo? Má to súvis s biznis hodnotou?
 • Čo je zbytočné?
 • Neexistujú iné workflow pre rôzne činnosti vývojového tímu? Napr. riešenie podpory, spracovanie kritických požiadaviek, požiadavky na súčinnosť.

Viditeľnosť v projekte je kľúčová

Sledovanie úloh, ich priradenia a progresu je v klasickom manažmente zväčša úlohou projektového manažéra. V agile/scrume je to ale úloha celého tímu. Prečo? Lebo manažment agilného projektu je založený na spolupráci ľudí (viď Roly).

Kľúčom je viditeľnosť, pretože podporuje dôveru klienta, manažmentu a aj ľudí v tíme samotnom. Koľkokrát ste mali pocit, že robíte podstatne viac ako kolega sediaci vedľa Vás? Je to ale skutočne tak? Projektový manažéri možno majú prehľad, no často táto viditeľnosť chýba na úrovni tímu.

Tabuľa

Zabudnite na Microsoft Project. Viditeľnosť projektu pre všetkých v ňom nie je možná. Použite jednoduchú tabuľu rozdelenú na viacero stĺpcov. Každý stĺpec popisuje stav úlohy.

Obrovskou výhodou je, že Vám stačí len letmý pohľad a okamžite viete stav projektu.

 • Máte viac papierikov na ľavej strane? Pravdepodobne je toho pred Vami ešte veľa.
 • Je veľa papierikov v strede? Máte veľa vecí otvorených. A je ich dokonca viac ako členov tímu? Pravdepodobne by ste si mali prečítať niečo o Getting Things Done (GTD).

Navyše ak takáto tabuľa je v miestnosti, v ktorej je aj tím, tak zmenu, resp. progress, v projekte postrehnete už len periférne keď kolega vstane a presunie papierik.

Distribuovaný tím?

Hmm, pre distribuovaný tím nebude asi jednoduché dosiahnuť takýto vizuálny manažment.

Niektorí sa snažia tabuľu fotiť, potom fotky posielať alebo zdieľať cez wiki do inej lokácie. Výsledok? Nepoužiteľné, pretože vidíte iba rozloženie papierikov, nie detaily. Jediným riešením je dobrá elektronická aplikácia.

Stačí vidieť a byť videný?

Nie, nestačí. Ak by manažment projektu mal byť iba v presúvaní papierikov, tak v podstate nemáte tím.
Základom je komunikácia. Scrum preto odporúča jednoduchú techniku nazývanú denný standup:

 • Tím sa stretne pred tabuľou každý deň v ten istý čas, ktorý vyhovuje všetkým.
 • Každý člen tímu má jednu minútu na zodpovedanie troch otázok. Len jednu minútu nič viac. Čas je najcennejším.
 • Na čom som pracoval včera?
 • Na čom budem pracovať dnes?
 • Aké mám problémy?
 • Potrebujte prebrať viacero detailov? Pokračujte na inej porade a len tí, ktorí majú čo povedať. NIe celý tím.

Zo začiatku vám to bude pripadať ako ďalšia zbytočná porada, ale pri dobrej organizácii je tento míting veľmi efektívnźm spôsobom zdieľania informácii o stave projektu. Najdôležitejšie pre mňa pri tomto spôsobe je, že mnoho informácií vám prejde cez hlavu. Informácie, ktoré sa vynoria v momente keď ich budete potrebovať. Tzv. AHA moment.

Tipy

 • Papierik presúvajte v momente, keď sa mení stav úlohy, nie raz týždenne.
 • Použite rôzne farby pre rôzne typy úloh.
 • Niektoré tímy používajú farbu podľa toho, kto na úlohe pracuje. V agilnom projekte ale chceme mať tím multidisciplínnym, a preto ja osobne to neodporúčam.
 • Indikujte problémy s úlohou vizuálne. Pripnite farebný špendlík, resp. malý červený papierik.
 • Rôzne tvary zlepšia prehľad.
 • Rozdeľte stĺpce na viacero stĺpcov ak váš process je komplikovanejší.
 • Vyhradťte si čas tabule na tzv. parking lot. Parkovisko úloh, ktoré tím nie je schopný samostatne riešiť, resp. nie je zatiaľ jasné čo s úlohou.
 • Tabuľa nie je len pre IT projekty. Obrázok hore zobrazuje úlohy operation tímu.
 • Vytlačte si malé fotky alebo avatarov reprezentujúcich členov tímu. Urobte niečo pre rozveselenie.
 • Používate dovolenkovú aplikáciu? Dajte fotky dovolenkujúcich do samostatnej časti tabule. Jendoduché nie?

Užitočné odkazy

A nakoniec otázka, ktorú by ste sa mali spýtať pred odchodom z práce.

Článok bol publikovaný na http://www.zajtra.sk/zivot/340/manazment-projektu-inak-klucom-je-viditelnost.

Kanban – ďalší nástroj agilných projektov

Kanban je ďalší nástroj v skupine agilných metód, kde sa nachádza aj Scrum. Je kompatibilný s agilným manifestom a nepopiera agilné princípy. Oproti Scrumu je však menej reštriktívny a je založený na veľmi jednoduchej myšlienke:

Nedokončená práca (Work-in-progress alebo WIP) by mala mať svoje obmedzenie a nová práca sa môže začať len vtedy, keď sa iná práca dokončí (alebo posunie do iného stavu).

Kanban (v japončine “signalizačná tabuľka”) predpokladá, že vznikne vizuálny signál o tom, že sa môže rozpracovať novú úloha, pretože aktuálne množstvo rozrobenej práce ešte nedosiahlo svoj limit.

Kanban schéma

(c) Henrik Kniberg & Mattias Skarin: Kanban and Scrum – Making the most of both (InfoQ 2010)

Znie to zaujímavo ? Na prvý pohľad možno nie, možno je to malá, nenápadná myšlienka, ale môže zmeniť všetko v doterajšom procese! Kanban totižto nie je proces ani metodika, je to spôsob ako zaviesť zmenové riadenie (change management) do existujúceho životného cyklu softvérového vývoja. Bol vytvorený ako časť Lean iniciatívy s cieľom transformovať firemnú kultúru na nepretržité zlepšovanie (Continuous Improvement).

Princíp Kanbanu – začať s tým, čo robíme teraz. Pochopíme proces zobrazením dôležitých tokov a nastavíme limity na každý stav tohto procesu. Potom začneme pracovať s tokom úloh v systéme tým, že ich vyberáme len vtedy, keď je vygenerovaný Kanban signál. Toto spôsobí, že sa v niektorých stavoch začnú úlohy blokovať a upchávať systém. To je to, čo sme chceli – tím v čo najkratšom čase odstráni problém a obnoví tak tok úloh. Pochopením príčin, upravovaním limitov WIP prípadne zmenou stavov procesov sa celý tok stáva priechodným.

Kanban takto vďaka transparencii zviditeľňuje úzke hrdlá, fronty, nestálosti a zbytočnosti – toto všetko má vplyv na výkonnosť z pohľadu množstva užitočnej práce a doby cyklu (začaté – odovzdané). Prehľadnosť sa dá ľahko zabezpečiť tým, že sa použije tabuľa/stena s lístočkami. Lístoček (Post-it) je ten vizuálny signál, ktorý som spomenul na začiatku.

Pravidlá sú iba dve:

 1. vizualizuj svoj pracovný tok
 2. limituj svoj WIP

Ešte spomeniem stručné podobnosti Kanbanu so Scrumom:

 • sú Lean a Agile
 • používajú plánovanie vyberaním úloh
 • obmedzujú WIP
 • používajú prehľadnosť na riadenie procesu zlepšovania
 • sústreďujú sa na vytvorenie potencionálne dodateľného produktu rýcho a často
 • stavajú na samoriadenie sa tímu
 • požadujú rozdelenie práce na menšie časti
 • release plán je priebežne upravovaný na základe empirických dát (velocity/lead time)

Odlišnosti Kanbanu od Scrumu:

 • časovo obmedzené iterácie (Sprint) sú voliteľné, nie povinné
 • záväzok tímu je voliteľný, nie povinný
 • používa Lead Time ako metriku na plánovanie a vylepšenie procesu, nie Velocity
 • všestranný tím je voliteľný, špecializované tímy/jednotlivci su povolené
 • roly nie sú preddefinované
 • veľkosť úloh môže byť ľubovolný
 • burndown grafy nie sú povinné
 • WIP obmedzuje priamo, Scrum nepriamo
 • odhady sú voliteľné
 • nové úlohy sa môžu pridávať do zoznamu hocikedy, ak to dovoľuje WIP limit
 • Kanban tabuľa nie je špecifická pre jeden tím, môže ju zdieľať viacero tímov alebo jednotlivcov
 • Kanban tabuľa pretrváva a neruší sa po každej iterácii
 • prioritizácia nie je povinná ale voliteľná

Myslím, že stojí za to sa nad Kanbanom zamyslieť a zvážiť jeho výhody a prípadné dôsledky. Má menej obmedzení ako Scrum, takže jeho akceptácia v tíme môže byť jednoduchšia, navyše kto má skúsenosti so Scrumom a narazil na niektoré jeho obmedzenia, je možno toto ten správny impulz, že je čas sa posunúť zase o kúsok ďalej.