Prezentácie zo ScrumImpulz 2010

Alexey Krivitsky     – Things to unlearn in software development

View more presentations from krivitsky.

Dušan Kocúrek – Efektívny tím

Michal Vallo – Zavádzanie Agilného riadenia

Eva Kišoňová – Agilné postupy Siemens Softwarehouse

View more documents from Dusan Kocurek.

Peter Špireng     – Scrum v slovenskej spoločnosti

Základy Scrumu

Táto prezentácia je zhrnutím základných techník použitých v Scrume. Ospravedlňujem sa za prezentáciu v angličtine, ale dúfam, že pomôže. Odporúčam Vám si stiahnuť PowerPoint verziu vzhľadom na použité animácie.
Ak máte záujem o podrobnejšie vysvetlenie, kontaktujte ma (dusankocurek at hotmail dot com).

IT Valley Inovačné semináre: Agilne

11. Novembra 2009 Dušan Kocúrek (zakladateľ Agile@Slovakia) prednášal vo Vedeckej kaviarni  TUKE o Agilných metódach vývoja softvéru.

Táto akcia je súčasťou aktivít združenia Košice IT Valley a jej cieľom bolo priblížiť podstatu Agilných postupov a techník vývoja softvéru a porovnať ich so štandardnými metodológiami.
Súčasťou prednášky bol aj úvod do sveta SCRUMu.