IT Valley Inovačné semináre: Agilne

11. Novembra 2009 Dušan Kocúrek (zakladateľ Agile@Slovakia) prednášal vo Vedeckej kaviarni  TUKE o Agilných metódach vývoja softvéru.

Táto akcia je súčasťou aktivít združenia Košice IT Valley a jej cieľom bolo priblížiť podstatu Agilných postupov a techník vývoja softvéru a porovnať ich so štandardnými metodológiami.
Súčasťou prednášky bol aj úvod do sveta SCRUMu.