Ako bolo na Open Space Meetup v Bratislave

V utorok 2.4. sa v Bratislave stretli ľudia aplikujúci alebo zaujímajúci sa o Agile. Tentokrát sme sa rozhodli venovať iba diskusii a rozhovorom s cieľom spoznať prístupy iných tímov.

Tu je zoznam diskutovaných tém a postrehy z diskusie. Ďakujeme za toto neuveriteľné množstvo postrehov v priebehu pár hodín.

Fixná cena projektu a Scrum

 • Chceme sa zbaviť fixnej ceny
 • Fixná cena veľkých projektov (2 roky)
 • Použitie MoSCoW prioritizácie ako možnosti pre identifikáciu vlastností, ktoré zákazní ľahko oželie, resp. termínovo posunie
 • Zmluvy niektorých spoločností obsahujú aspoň % možného oneskorenia termínov
 • Fixná cena spôsobuje dlhú prípravu a podrobnosť zmluvy
 • Diskusia o nových systémoch  (presná cena, dátum, rozsah) alebo údržbu (možný scrum)
 • Stanovenie ceny na konci analýzy, niektoré spoločnosti robia analýzu v samostatnom sprinte, na konci ktorého sa stanový rozsha a následne cena
 • Fixná cena spôsobuje často drastické zmeny v internej implementácii produktu, čo vedie k zhoršeniu kvality produktu
 • Modul v extra platbe
 • Ako aplikovať Agile na subdodávateľov?
  • Zahrnúť ich do agilného tímmu na dennodennej báze ako regulárnych členov tímu
  • denné scrumy
  • spoločné plánovanie, retrospektíva a demo
  • Dávate pokuty? Ako sa vyvíjajú vzťahy?
 • Odporúčané postupy z Ganthead.com: počet iterácií, výkonnostné ukazovatele, cieľové náklady, rozsah a stanovenie min-max ceny, pevný počet iterácií, lean

Nové požiadavky – prijať alebo neprijať?

 • Rozdiel či požiadavky prichádzajú do produktového alebo sprint backlogu
 • Rozdiel či ide o funknčnú požiadavku, zmenovú alebo chyby
 • Väčšina preferuje neprijať požiadavku do sprint backlogu
 • V sprinte robíme barter, ak je niečo pridané, niečo iné musí zmiznúť
 • Reprioritizácia ako výhoda pre klienta
 • Sprint chceme mať pevný, zamknutý

Dĺžka sprintov

 • Podľa čoho nastaviť dĺžku sprintov?
 • Zvyčajne sa používajú 1,2,3 týždne
 • 1 mesiac sa ukázal ako málo agilný
 • Problém s posledným týždňom, ak je v sprinte menej práce
 • Plánovanie robíme celý deň
 • Dlhší sprint je lepší pre retrospektívu

Snáď sme Agile

 • Estimácia iba časti produktového backlogu
 • Hotová časť produktu vedie k spokojnosti tímu a zákazníka
 • Nezaujímajú nás hodiny, ale výsledok
 • Ako plánovať a prezentovať prácu na backend-e?
 • Práca na backende musí byť prepojená s frontendom, vytváranie požiadaviek pokrývajúcich celú vertikálu
 • Ako robiť demo ak klient je v zahraničí?
 • 100% priradenie ľudí v tíme na prácu na jednom projekte
 • Je Scrum of Scrum riešením problémov viacerých tímov?
 • Aký je dobrý pomer vývojárov a testerov v agilnom tíme?
 • Multidisciplínny tím je jednoznačne výhodou
 • Zdieľanie ľudských zdrojov medzi viacerými scrum tímami ak ide o špecialistov
 • Robíme FREE  FRIDAY, potom je retrospektíva ľahšia a hodnotnejšia

Scrum mimo softvérového vývoja

 • Digitálna produkcia
 • Automotive
 • Operation
 • ZOH Vancouver
 • Organizovanie eventov, koncertov

Párové programovanie

 • Robí iba jedna spoločnosť
 • Rozhodnutie kto robí párové programovanie s kým
 • Zostavnie dvojíc dobrovoľne
 • Zohľadnenie kapacity
 • Podpora Scrum mastra

Support vs. vývojový tím

 • Kedy odovzdať funkčnosť?
 • Chyby a dĺžka sprintu
 • Investícia do testovania zmenšuje nutnosť supportu
 • Plánovanie opráv chýb v sprinte
 • Kapacita a skúsenosti ľudí
 • % kapacity chyby vs. funkčnosť
 • Tímy hasičov

Klient a Agile tím

 • Aj klienta je treba naučiť agile
 • Funkčný softvér výhoda
 • Ukazujeme funkčnosť
 • Vyššia dôvera
 • Kontrola vs. odovzdanie, akceptácia
 • Učíme ich “pádom” aplikácie

Iné

 • Máme vytvorenú definíciu HOTOVO
 • Metriky pre odhad nasledujúcich sprintov
 • Rátame iba reálne ukončené a akceptované produktovým vlastníkom
 • Ako transformovať spoločnosť na agile spoločnosť?
 • Vzťah agilných a neagilných tímov v spoločnosti
 • Čo je nasaditeľná verzia?