Meetup, Máj, Košice

Chcem pozvať všetkých záujemcov o Agile na prvý meetup, ktorý plánujeme v týždni od 23.5-27.5.

Cieľom je spoznať sa, odpozorovať postupy iných a naučiť sa niečo nové.

Ak chcete prísť dajte nám vedieť emailom.

 • Preferujete nejaký deň?
 • Máte záujem o nejaké konkrétne témy?
 • Chcete prispieť do programu ako speaker?

Navrhované témy:

 1. Zavádzanie Scrumu vo firemnom prostredí
 2. Čo znamená byť dobrý ScrumMaster
 3. Agile hry pre naše tímy

Organizácia

Meetup prezentácie sú limitované na 15 minút, max. 3 prezentácie + open space diskusia.

Vstupné 0 Euro, nápoje ani jedlo si každý hradí sám.

Agilná transformácia formou hry

Keď pred pár týždňami nás kontaktoval Zsolt Zsuffa z Budapešte ohľadom participácie na Agile Meetupe, ponúkli sme rôzne témy krátkeho školenia. S prekvapením sa však Zsolt priamo spýtal na agilné hry. Zaujali ho naše skúsenosti a výsledky a tak chcel skúsiť touto formou stmeliť aj agilnú komunitu v Maďarsku. Pre nás to bola možnosť konečne po prezentáciách urobiť aj niečo praktické, čo ľudia budú môcť vyskúšať aj vo vlastných firmách.

Prechod na agilné technológie je  v dnešnej dobe aktuálnym v mnohých spoločnostiach. Spoločnosti sú zväčša zamerané len na výsledky, ktoré sa dajú merať. V mnohých prípadoch však chýba niečo oveľa dôležitejšie, čo agile priam vyžaduje – zmena myslenia. Táto zmena vyžaduje čas a skúsenosti. Nedá sa naučiť, musí sa zažiť. Je to dospievanie. V takomto prípade je zlyhanie dokonca cennou skúsenosťou, ktorú chceme zažiť často a skoro, hlavne ak ste na začiatku transformácie.

Agilné hry sa stávajú (podobne ako v živote dieťaťa) katalyzátorom vývoja a stávajú sa tak lepidlom ktoré prepája teóriu s praxou. Sú možnosťou ako sa naučiť robiť agile na príkladoch. S pomocou kouča takto tímy nemôžu zlyhať pri učení ako agile robiť.

Hry hrajeme počas tréningov na Slovensku aj v zahraničí už niekoľko rokov. V Budapešti sme sa zamerali na hry vybrané pre transformáciu spoločností na agile:

 • vytvorenie tímu a jeho samoorganizácia
 • pochopenie problémov a zvyraznenie ich podobnosti v celom softvérovom priemysle
 • identifikácia dôvodov prečo agile vzniklo
 • naučenie sa ako robiť agile, ako pracovať v časových iteráciách, ako samoorganizovať nielen tím, ale aj prácu, prečo je jednoduché zadanie požiadavky často efektívnejšie než dlhé dokumenty
 • ako sa zlepšiť použitím retrospektívy

Originál viď ScrumDesk: Serious Play – accelerate your transition to Agile

AgileEE 2010

Cesta na konferenciu Agile Eastern Europe v Kyjeve sa začala veľmi skoro. Zámer bol vyhnúť sa dlhému čakaniu na hraniciach (4-6 hodín), ktoré sa na naše veľké prekvapenie vôbec nekonalo. Ukrajina dokonca zmenila procedúru a jeden zbytočný papierik bol z procesu odstránený. Žeby retrospektíva?

Samozrejme prekvapeniam sa nedalo nevyhnúť a prekvapením pre AgileSK bolo nakoniec dopredu dohodnuté a potvrdené ubytovanie, z ktorého však večer o 20:30 nič nebolo. V tomto momente sme museli “agilne” zareagovať  a prispôsobiť sa pomerne kritickému impedimentu.

Začiatok konferencie sa niesol v už tradičnej uvoľnenej atmosfére spolu s priateľskými  zvítaniami sa s Alexejom Krivitskym, Timofejom Yevgrashinom, Paulom Klippom, Robinom Dymondom atď. Je skutočne pravdou, že AgileEE je v porovnaní s ostatnými konferenciami ešte stále hlavne miestom opätovného stretnutia ľudí a nie tisícovým eventom vytvoreným hlavne ako obchod.

Najväčší problém bol vybrať si prezentácie, keďže mnohokrát boli v tom istom čase na iných pódiách.

Všetko začal Henrik Kniberg s prednáškou o princípoch Agile a Kanbanu. Henrik vysvetlil základné techniky odhadovania, poukázal na používanie XP techník, ako začleniť architektov do tímu. Nakoniec sme sa dozvedeli ako Kanban môže pomôcť, ako vizualizovať value stream aj na celoorganizačnej úrovni.

Mary Poppendick pokračovala s veľkým aplauzom. Je neuveriteľné ako táto dáma vie zaujať publikum od prvého momentu až do konca.  Začala s grófom Andrássom, z ktorého sa nakoniec vykľul Andy Groove, zakladateľ Intelu. Ak ste čítali jeho knihu o strategickom inflekčnom bode, tak Mary urobila  jeho pomocou opäť prepojenie inej oblasti do sveta vývoja softvéru s poukázaním paralel.

Celá jej prezentácia priniesla víziu a aj návrh na čom musí agile komunita pracovať do budúcnosti. Ide o Manažment 3, ktorý sa musí zamerať konečne na zákazníka, na zblíženie tímu so zákazníkom. Management 3 nás má naviesť ako “building the right thing, building the thing right”. Zaujímavým príkladom bolo IBM s jeho implementáciou WebSphere aj s výsledkami ako komunita pomohla IBM k výraznému úspechu tohto produktu.

Záver patril optimalizácii s príkladmi Amazonu a porovnania terminálu v Pekingu voči Heathrow.

“Treat people like volunteers. Manager job is marketing job, to sell ideas to people”

pokračovanie nabudúce….

Semafor

Viditeľnosť patrí k základným princípom agilných metód. Kontinuálne zostavovanie patrí základným praktikám agilného vývoja softvéru. Ak sa pokúsite tieto dva veci spojiť, veľmi ľahko vám môže vzniknúť jednoduché signalizačné zariadenie – semafor.

Semafor

Ten náš sme pripojili k systému len pred niekoľkými mesiacmi ale aj za ten krátky čas sa osvedčil. Je omnoho ľahšie prehliadnuť alebo ignorovať červenú na web stránke ale v oznamovacej oblasti Windows-u. O čosi ťažšie to ide vám na okraji zorného poľa zasvieti červená žiarovka (je umiestnený tak, aby na neho videl všetci členovia tímu – máme to šťastie, že sme všetci na jednom mieste). Reakcia na chyby pri zostavovaní sa skrátila na minimum. O vyzdvihnutí firemného povedomia  o vašom projekte mimo tímu ani nehovoriac (tak ako to už býva pri každej dobrej vizualizácii).

Je pripojený cez paralelný port a upravenú verziu klient CruiseControl.Net.  Na záver ešte uvádzam sprievodcu náhodného pozorovateľa, ktorý visí na nástenke blízko semafora.sprievodca.semaforom

Scrum Norris – SCRUM v podaní legendy :)

Nedávno som narazil na úžasnú zbierku SCRUMáckých Chuck Norrisoviek.. celkom slušný útok na bránicu 🙂
Mať tak v tíme Chucka..

Enjoy 😉

 • Chuck Norris is ScrumMaster and ProductOwner – simultaneously.
 • Chuck Norris can do 6-month sprints.
 • Chuck Norris wears Timeboxershorts.
 • Chuck Norris does not move story cards, he moves the taskboard.
 • Chuck Norris does not estimate, he knows.
 • Chuck Norris pairs alone.
 • Chuck Norris starts project with a Roundhouse-Kickoff.
 • Chuck Norris is allowed to appear late at the stand-up.
 • Chuck Norris sits on the stand-up meeting.
 • Chuck Norris has implemented everything at the planning meeting.
 • Chuck Norris does not estimate user stories, user stories estimate him. (This doesn’t translate well.)
 • Chuck Norris writes the code first, then the test.
 • Chuck Norris is not afraid of bugs, bugs are afraid of him.
 • Chuck Norris does not do Kanban. He does not know limits.
 • Chuck Norris does not pull, he pushes.
 • When Chuck Norris says “done”, then it’s “done”.
 • Chuck Norris does not deploy, he develops on the production environment.
 • Just Chuck Norris knows, that a real burn-down requires napalm.
 • Chuck Norris has no burn-down chart. Around him everything is already burnt down.
 • Chuck Norris answers just two questions on the stand-up meeting. Chuck Norris does not know obstacles.
 • Chuck Norris does not prioritize the backlog.
 • Chuck Norris takes two baby-steps at once.
 • Chuck Norris does not use test-driven development. Chuck Norris always drives.
 • Chuck Norris is the prioritized backlog.
 • Chuck Norris is ScrumMaster without being certified.
 • Chuck Norris does not need acceptance tests. Either Chuck Norris accepts or not.
 • Chuck Norris does not need Iteration Reviews or Reflection Workshops. There is no improvement for Chuck Norris’ process.
 • Chuck Norris’ unit tests pass, before he has written the code.
 • Tests doesn’t fail in front of Chuck Norris
 • Chuck Norris writes the code first, never the test(He doesn’t need to test at all).
 • Chuck Norris always wins at Planning Poker.
 • Chuck Norris can keep silent to small-size efforts.
 • Chuck Norris does not need a reference task.
 • Chuck Norris doesn’t do iterative development, it’s right first time, forever.
 • Chuck Norris does not plan to release. Chuck Norris knows what to do.
 • Chuck Norris has a velocity of 50 000 points.
 • Chuck Norris ends the Product Backlog in each iteration.
 • Chuck Norris sidekicks chickens while eating fresh bacon at the stand-up
 • Chuck Norris developed his own crib in one iteration, right after birth
 • When Chuck Norris walks by, tests don’t run, they die in fear
 • Chuck Norris’ velocity is infinite, he can run around the world and punch himself in the back of the head.
 • Chuck doesn’t meet customer requirements, they meet his!