Agilná transformácia formou hry

Keď pred pár týždňami nás kontaktoval Zsolt Zsuffa z Budapešte ohľadom participácie na Agile Meetupe, ponúkli sme rôzne témy krátkeho školenia. S prekvapením sa však Zsolt priamo spýtal na agilné hry. Zaujali ho naše skúsenosti a výsledky a tak chcel skúsiť touto formou stmeliť aj agilnú komunitu v Maďarsku. Pre nás to bola možnosť konečne po prezentáciách urobiť aj niečo praktické, čo ľudia budú môcť vyskúšať aj vo vlastných firmách.

Prechod na agilné technológie je  v dnešnej dobe aktuálnym v mnohých spoločnostiach. Spoločnosti sú zväčša zamerané len na výsledky, ktoré sa dajú merať. V mnohých prípadoch však chýba niečo oveľa dôležitejšie, čo agile priam vyžaduje – zmena myslenia. Táto zmena vyžaduje čas a skúsenosti. Nedá sa naučiť, musí sa zažiť. Je to dospievanie. V takomto prípade je zlyhanie dokonca cennou skúsenosťou, ktorú chceme zažiť často a skoro, hlavne ak ste na začiatku transformácie.

Agilné hry sa stávajú (podobne ako v živote dieťaťa) katalyzátorom vývoja a stávajú sa tak lepidlom ktoré prepája teóriu s praxou. Sú možnosťou ako sa naučiť robiť agile na príkladoch. S pomocou kouča takto tímy nemôžu zlyhať pri učení ako agile robiť.

Hry hrajeme počas tréningov na Slovensku aj v zahraničí už niekoľko rokov. V Budapešti sme sa zamerali na hry vybrané pre transformáciu spoločností na agile:

  • vytvorenie tímu a jeho samoorganizácia
  • pochopenie problémov a zvyraznenie ich podobnosti v celom softvérovom priemysle
  • identifikácia dôvodov prečo agile vzniklo
  • naučenie sa ako robiť agile, ako pracovať v časových iteráciách, ako samoorganizovať nielen tím, ale aj prácu, prečo je jednoduché zadanie požiadavky často efektívnejšie než dlhé dokumenty
  • ako sa zlepšiť použitím retrospektívy

Originál viď ScrumDesk: Serious Play – accelerate your transition to Agile