Stretnime sa v Košiciach!

Chystáte sa alebo už dokonca praktizujete agilné praktiky vo vašom tíme? Možno máte množstvo tém, o ktorých by ste sa chceli porozprávať. Možno máte otázky, na ktoré v iných tímoch už dávno našli odpoveď.

Radi by sme vás pozvali 15.10.2014 o 18:00 do Košíc na ďalší meetup Agile@Slovakia.

Stretneme sa v Redstone Club Caffé & Restaurant.Puškinova 869/1, Staré Mesto, Košice.

Tentokrát sa zameriame na produktové vlastníctvo.

 • Čo sú najväčšie výzvy v živote produktového vlastníka?
 • Ako sa líši práca produktového vlastníka na veľkých projektových zákazkach od práce vlastníka, ktorý sa stará o produkt?
 • Akými skúsenosťami sa môžu takýto produktoví vlastníci navzájom obohatiť?
 • Ako použiť  Lean Startup princípy v praxi produktového vlastníka?
 • Ako vyzerá váš workflow?
 • Komunikácia s klientmi je hlavnou prioritou produktových vlastníkov. Akým spôsobom komunikujete? Na aké otázky hľadáte odpovede?
 • Vyhodnocujete finančnú hodnotu vlastnosti? A čo ROI?
 • Aké odborné roly vám, produktovému vlastníkovi, pomáhajú?
 • Ako spolupracovať s UX dizajnérmi?
 • S čím potrebujete pomôcť zo strany ScrumMastrov?
 • Čo by manažéri mali podľa vás začať robiť?
 • Akú literatúru, resp. zdroje, odporúčate produktovým vlastníkom?

Príspevky

 1. Peter Urban, Agile Excellence for Product Managers.
 2. Ľubo Jochman, Veľké projektové zakázky  vs. produkt
 3. Viem/Hľadám

Registrácia

Registráciou nám pomôžete sa lepšie pripraviť, Ďakujeme.

  Email (*)

  Téma, ktorú chcete odprezentovať (ak máte záujem)

  Téma pre Open Space, ktorú by ste radi prediskutovali

   

  Preklad Agile Manifesto v Bratislave, 28.2.2012

  Vo februári sa v Bratislave zišlo ako dvadsať ľudí, ktorí spoločne prispeli k prekladu Agile Manifesta do slovenského jazyka.
  Bratislavský preklad vzišiel z predchádzajúcich výsledkov košického tímu.

  Už budúci týždeň pokračujeme v Žiline!

  Februárový meetup v Bratislave

  Ďalší meetup Agile@Slovakia na obzore!

  Kedy: 28.2.2012, 17:30
  Kde: Accenture, Plynárenska 7/C Bratislava

  View Larger Map

  Meetup je organizovaný s podporou robime.it.

  Program

  Preklad Agile Manifesto

  Staňte sa signatármi oficiálneho slovenského prekladu Agile Manifesta a 14 princípov. Pridajte sa k ľuďom z Košíc, Žiliny a Banskej Bystrici.

  Scrum Mastership

  Scrum mastri sú kľúčoví pre úspešnú agilnú transformáciu. Čím je dobrý scrum master definovaný? Ako sa správa? Ako pomáha a ochraňuje? Ako vedie ľudí?  Porozprávajte sa o Vašich životných skúsenostiach. Povedzte nám Váš príbeh. Zapíšte názov vašej prednášky do registračného formulára.

  Meetup v Košiciach o Scrum Mastershipe

  Koľko je to vlastne mesiacov čo sa východoslovenskí agilisti nestretli? Rok 2013 teda začnime práve v Košiciach!

  A keďže nám reštauráciu U Starého otca bohužiaľ zavreli, tak sme museli hľadať vhodný priestor inde.

  Tentokrát nám pomoc s priestormi ponúkli priatelia zo startup komunity. Stretnutie tak môžme uskutočniť v košickom Eastcubatore, ktorý ponúka pomoc práve inovatívnym tímom.

  Kedy: 28. januára 2013 o 17:30

  Kde: Eastcubator,  Tajovského 1, Košice, mapa

  scrum master

  Scrum Mastership


  Poučme sa zo skúseností a chýb Scrum Mastrov, ktorých je už v Košiciach dosť nato, aby sme si vedeli pomôcť navzájom. Porozprávajte nám váš príbeh.

  Príbeh o tom, ako ste sa stali scrum mastrom, kým ste boli predtým, aké vaše očakávania sa potvrdili a aké boli iba mýtom. Ako vás scrum mastership zmenil. Ako zmenil vaše životné princípy. Ako vplývate na členov vašich tímov. Aké sú vaše povinnosti a čo naopak potrebujete od svojej firmy, tímov a klientov.

  Prednáša:

  • Peter Urban, scrum master zo Software AG
  • Dušan Kocúrek, tréner Agile, ScrumDesk

  Manifesto

  Agile Manifesto slovensky

  V druhej časti vás chceme ponúknuť jedinečnú možnosť sa stať členom tímu, ktorý preloží Agile Manifesto do slovenčiny.  Na internete môžete nájsť rôzne preklady, no nie sú oficálne. Dostupné preklady vznikli len jednotlivcami alebo menšími skupinami. Agile Alliancia však požaduje, aby preklad bol urobený komunitou.

  Aj preto v Agile@Slovakia sme sa tento rok rozhodli spojiť ľudí z rôznych oblastí Slovenska a vytvoriť počas prvého štvrťroka slovenský Agilný Manifest aj s princípmi. Ten sa potom budeme snažiť zoficiálniť aj na oficiálnych stránkach AgileManifesto.org.

  Stanete sa signatárom slovenského znenia Agilného Manifestu?

  A možno i po šarišky abo zempľinsky. Ta ňe cipana?

  Postrehy z open space o roli projektového manažéra v Agile PMO

  Novembrové stretnutie v Bratislave sa venovalo zavádzaniu agility v spoločnostiach, kde je ťažké si ju predstaviť.

  Vďaka Pavlovi Eliášovi zo Žliny sme mali  možnosť spoznať ako agilita pomohla v distribuových tímoch, ktoré musia v bežnom pracovnom živote dokázať nielen, že sú ekonomicky výhodnejšie, ale že vedia aj skutočne prinášať hodnotu. Pán Eliáš upozornil aj na základné problémy, ktoré agilitu výrazne brzdili a naopak, praktiky, ktoré pomohli. Myslel tým dobré praktiky, nie najlepšie praktiky, ktoré nie sú často prispôsobené realite projektu.

  Eva Kišoňová nám ukázala, že agilita nie je o implementácii princípov z kníh. Spoločnosť, v ktorej Eva pracuje, potrebuje spĺňať aj štandardy, ktoré sú v principiálnom rozpore s agilnými princípmi a napriek tomu bolo možné im agile prispôsobiť a zaviesť. Znamená to možno proces, ktorý je komplikovanejší v porovnaní s jednoduchým Scrumom, ale vyhovuje tak tímom aj zákazníkom. Eva ukázala aj to, že agilita nie je iba o Scrum, ale aj o praktikách vývoja, kultúrnych rozdieloch a rozdieloch v chápaní významu terminológie. Že je to o ľuďoch bez ohľadu na miesto, v ktorom pracujú.

  Ján Masaryk porozprával o pokuse zaviesť agilitu v spoločnosti, v ktorej pracuje. Po perfektnej prezentácii agility vedeniu spoločnosti sa rozhodli vyskúšať agile v pilotnom projekte. Ako to dopadlo? S množstvom tém na zlepšenie. A zlepšenie v tomto prípade znamenalo hľadanie pomoci zvonku spoločnosti. Pomoci, ktorá má praktické skúsenosti s agile a zároveň bude akceptovaná tímom ako expert na danú problematiku. Takže po prvom pilotnom projekte sa rozhodli adaptovať prístup zavádzania agile a uplatniť ho v ďalšom pilote. S väčšou orientáciou na ciele spoločnosti, nie na cieľ rovnajúci sa zavedeniu agile v tímoch.

  Aby agile nebolo cieľom samotným, ale nástrojom pre vyššie ciele, ktoré enterprise spoločnosti umožnia prežiť aj v dnešnom tak globálnom, rýchlom a na ekonomiku náročnom svete.

  Po prestávke (a napriek pokročilému času) sme sa v diskusii porozprávali o vízii projektového manažmentu a Agile PMO v agilnej organizácii. Diskusia čiastočne načrela aj do iných tém (kontrakty, soft skills, transformácia spoločnosti,  projekty vo verejnej správe). Táto téma je však v súčastnom stave zavedenia agility na Slovensku ešte priskorá, a aj preto sme sa dohodli sa k nej vrátiť v  budúcom roku.

  Postrehy z diskusie o role projektového manažmentu a Agile  PMO:

  1. Prečo nás zaujíma práve rola projektový manažér?
   1. Otázka pri zavádzaní Agile: Kým budem ja?
   2. “Mám sa to pýtať?”
   3. “Nevieme s tým pohnúť”
   4. Je projektový mnažment zábranou v agilite?
   5. Ako premostiť rozdiel kultúr Agile a Vodopád?
  2. Čím sa zaoberá PMO v organizácii?
   1. útvar pre projektových manažérov
   2. Procesy, metodiky
   3. Zdroj ľudí pre organizáciu
   4. Rozhranie komunikácie. V Agile sa javí produktový vlastník ako možná rola.
  3. Kto sa bude zaoberať:
   1. Budgeting
   2. Profitabilita
   3. Financie nenahradíš
   4. Fakturácia klienta
   5. Controlling projektu
  4. Agilita – typické problémy
   1. Agilita vo verejnej správe? Škoda, ešte nie. Práve tam by najviac pomohla.
   2. Zbytočné vytváranie enterprise architektúry do zásuvky.
   3. Veľká úroveň detailu už na začiatku od zmluvnej fázy.
  5. Scrum Master musí byť schopný počúvať
  6. Projektový manažér musí rozumieť produktu/projektu
  7. Scrum Mastra a projektového manažéra spája potreba mť organizačné schopnosti
  8. Scrum Master by mal mať technické znalosti, aby rozumel projektu. V niektorých situáciách sa podľa účastníkov toto ukázalo aj ako nevýhodou, preto si treba zachovať správny odstup.
  9. Vytrhnutie scrum mastra z tímu nefunguje dobre.
  10. Scrum Master by mal byť zžitý s tímom po dlhšiu dobu.
  11. Projektový manažér dostane zadanie a ide.
  12. V Agile je dôležitá biznis hodnota, tradičný projektový manažér však viac sleduje náklady.
  13. Organizačné línie sú pre agilitu prekážkou.
  14. Projektový manažéri by sa mali učiť byť viac biznis a proklientsky orientovaní.
  15. Aj seniorní vývojári sa osvedčili ako scrum mastri.
  16. Najčastejšie sa projektoví manažéri  stávajú scrum mastrami práve kvôli soft skills.
  17. Ak sú projektoví manažéri veľmi blízko klienta, potom je možno lepšie zvážiť ich rolu ako produktových vlastníkov.
  18. Vytvorenie agile PMO ako súčasť transformačného backlogu
  19. Význam PM ako podpora, optimalizácia, metodik, kouč.
  20. Zastúpenie v agilnej pracovnej skupine
  21. Zaoberá sa dobrými, nie najlepšími praktikami.
  22. Hodnoty v organizácii sa výrazne menia.
  23. Strata motivácie sa o seba výrazne postarať.
  24. Agilita vedie k splošteniu organizačných štruktúr.
  25. Najdôležitejšie je s agilitou začať a nebáť sa zmien. Veď práve tie chceme dosiahnuť.
  26. Väčšina PM sú veľmi dobrí v komunikácii s klientom.
  27. Dobrí projektoví manažéri si robotu v agilnom tíme nájdu. Ak nie, tak práve toto poukazuje, že ich nie je treba.
  28. Produktová stratégia by mala byť veľmi blízko PMO.
  29. Ako vzniká autorita?
  30. Pozor na scrum mastrov so silnou osobnosťou, ktorá potláča angažovanosť.
  31. Projektové portfólio na rok dopredu. Áno alebo nie?
  32. Presun tímu k iným scrum mastrom nefunguje.
  33. Rozdelenie zložitých projektov na fázu konceptu a realizačnú.
  34. Techniky musia byť vybrané per projekt, nie ako záväzné nariadenie pre všetky projekty.
  35. Prekonanie viery v pevné rozpočty
  36. Kedy a prečo potrebujeme reporting?
  37. Ako produktový vlastník mám výrazne menej reportov ako potrebujem
  38. Rôzny reporting v závislosti od úrovne.
  39. Nezabíjať scrum mastra s reportingom.
  40. Dohodnúť fix price man days kontrakt na začiatku, potom postupne zaviesť agilitu.
  41. Boj s položkami, ktoré potrebuje pre život. Dnešný trh však tlačí inak.
  42. Téma Agile PMO je dnes na Slovensku ešte predčasná. Porozprávajme sa o nej opäť na budúci rok.
  43. Mení sa ekonomický model fungovania firem? Je ekonimika postavená na nákladoch ešte aktuálna?

  Novembrový meetup v Bratislave

  V novembri máme ďalší meetup v Bratislave.

  Termín: 26.11.2012, 18:00

  Miesto: Hotel MaxInn, Pri Suchom mlyne 7, Bratislava

  Témou bude agilita v enterprise, korporáciách a firmách s dlhodobo zabehnutým biznisom. Jednoducho o agilite tam, kde je si ju ťažké čo i len predstaviť.

  Máte chuť zdiešať vaše skúsenosti? Privítame vašu prezentáciu. Okrem prezentácii bude priestor aj na diskusiu.

  Program

  • Príspevky:
   • Eva Kišoňová, Siemens – Ako nezničiť agilný prístup vo veľkých projektoch a veľkej firme
   • Pavol Eliáš, Descartes – Skúsenosti s agilnými metodológiami v prostredí distribuovaných tímov
   • Dušan Kocúrek, ScrumDesk s.r.o. – Agilita nástrojom, nie cieľom
  • Témy pre Open space diskusiu
   • Vizia PMO a projektových manažérov v rámci agilných projektov vo veľkej firme

  Meetup v Banskej Bystrici

  Meetup sa bude konať o jeden týždeň neskôr ako bolo pôvodne oznámené!

  BB

  Agile v Banskej Bystrici? Dúfame, že áno!

  Pozývame Vás na ďalšie stretnutie Agile@Slovakia.

  Prídťe:

  • počuť o iných prístupoch, ktoré sa stávajú štandardom riadenia projektov nielen v IT,
  • zistiť ako začať s Agile,
  • spoznať ľudí z Vášho okolia, ktorí Vám môžu pomôcť
  • porozprávať sa o Vašich prístupoch a problémoch pri používaní Agile
  • prezentovať Vaše myšlienky a skúsenosti

  Kedy: 28.5.2012, 4.6. 2012 18:00

  Miesto: Hotel Penzión Kúria, Bakossova ul. 4, Banská Bystrica

  Ako bolo na Open Space Meetup v Bratislave

  V utorok 2.4. sa v Bratislave stretli ľudia aplikujúci alebo zaujímajúci sa o Agile. Tentokrát sme sa rozhodli venovať iba diskusii a rozhovorom s cieľom spoznať prístupy iných tímov.

  Tu je zoznam diskutovaných tém a postrehy z diskusie. Ďakujeme za toto neuveriteľné množstvo postrehov v priebehu pár hodín.

  Fixná cena projektu a Scrum

  • Chceme sa zbaviť fixnej ceny
  • Fixná cena veľkých projektov (2 roky)
  • Použitie MoSCoW prioritizácie ako možnosti pre identifikáciu vlastností, ktoré zákazní ľahko oželie, resp. termínovo posunie
  • Zmluvy niektorých spoločností obsahujú aspoň % možného oneskorenia termínov
  • Fixná cena spôsobuje dlhú prípravu a podrobnosť zmluvy
  • Diskusia o nových systémoch  (presná cena, dátum, rozsah) alebo údržbu (možný scrum)
  • Stanovenie ceny na konci analýzy, niektoré spoločnosti robia analýzu v samostatnom sprinte, na konci ktorého sa stanový rozsha a následne cena
  • Fixná cena spôsobuje často drastické zmeny v internej implementácii produktu, čo vedie k zhoršeniu kvality produktu
  • Modul v extra platbe
  • Ako aplikovať Agile na subdodávateľov?
   • Zahrnúť ich do agilného tímmu na dennodennej báze ako regulárnych členov tímu
   • denné scrumy
   • spoločné plánovanie, retrospektíva a demo
   • Dávate pokuty? Ako sa vyvíjajú vzťahy?
  • Odporúčané postupy z Ganthead.com: počet iterácií, výkonnostné ukazovatele, cieľové náklady, rozsah a stanovenie min-max ceny, pevný počet iterácií, lean

  Nové požiadavky – prijať alebo neprijať?

  • Rozdiel či požiadavky prichádzajú do produktového alebo sprint backlogu
  • Rozdiel či ide o funknčnú požiadavku, zmenovú alebo chyby
  • Väčšina preferuje neprijať požiadavku do sprint backlogu
  • V sprinte robíme barter, ak je niečo pridané, niečo iné musí zmiznúť
  • Reprioritizácia ako výhoda pre klienta
  • Sprint chceme mať pevný, zamknutý

  Dĺžka sprintov

  • Podľa čoho nastaviť dĺžku sprintov?
  • Zvyčajne sa používajú 1,2,3 týždne
  • 1 mesiac sa ukázal ako málo agilný
  • Problém s posledným týždňom, ak je v sprinte menej práce
  • Plánovanie robíme celý deň
  • Dlhší sprint je lepší pre retrospektívu

  Snáď sme Agile

  • Estimácia iba časti produktového backlogu
  • Hotová časť produktu vedie k spokojnosti tímu a zákazníka
  • Nezaujímajú nás hodiny, ale výsledok
  • Ako plánovať a prezentovať prácu na backend-e?
  • Práca na backende musí byť prepojená s frontendom, vytváranie požiadaviek pokrývajúcich celú vertikálu
  • Ako robiť demo ak klient je v zahraničí?
  • 100% priradenie ľudí v tíme na prácu na jednom projekte
  • Je Scrum of Scrum riešením problémov viacerých tímov?
  • Aký je dobrý pomer vývojárov a testerov v agilnom tíme?
  • Multidisciplínny tím je jednoznačne výhodou
  • Zdieľanie ľudských zdrojov medzi viacerými scrum tímami ak ide o špecialistov
  • Robíme FREE  FRIDAY, potom je retrospektíva ľahšia a hodnotnejšia

  Scrum mimo softvérového vývoja

  • Digitálna produkcia
  • Automotive
  • Operation
  • ZOH Vancouver
  • Organizovanie eventov, koncertov

  Párové programovanie

  • Robí iba jedna spoločnosť
  • Rozhodnutie kto robí párové programovanie s kým
  • Zostavnie dvojíc dobrovoľne
  • Zohľadnenie kapacity
  • Podpora Scrum mastra

  Support vs. vývojový tím

  • Kedy odovzdať funkčnosť?
  • Chyby a dĺžka sprintu
  • Investícia do testovania zmenšuje nutnosť supportu
  • Plánovanie opráv chýb v sprinte
  • Kapacita a skúsenosti ľudí
  • % kapacity chyby vs. funkčnosť
  • Tímy hasičov

  Klient a Agile tím

  • Aj klienta je treba naučiť agile
  • Funkčný softvér výhoda
  • Ukazujeme funkčnosť
  • Vyššia dôvera
  • Kontrola vs. odovzdanie, akceptácia
  • Učíme ich “pádom” aplikácie

  Iné

  • Máme vytvorenú definíciu HOTOVO
  • Metriky pre odhad nasledujúcich sprintov
  • Rátame iba reálne ukončené a akceptované produktovým vlastníkom
  • Ako transformovať spoločnosť na agile spoločnosť?
  • Vzťah agilných a neagilných tímov v spoločnosti
  • Čo je nasaditeľná verzia?

  Agile Open Space Meetup v Bratislave

  Na poslednom meetupe minulý rok v Bratislave sa nám podarilo (v podstate) spraviť malú konferenciu aj vďaka piatim prezentujúcim a množstvu Vás, ktorí sa prišli pozrieť.

  Keďže nám ostalo iba málo času na rozhovory, radi by sme Vás pozvali na prvý Agile Open Space. Cieľom bude viac poskytnúť priestor diskusii o témach, ktoré Vás zaujímajú. Témy sa dohodnú priamo na mieste.

  Kedy: 3. apríla 2012, 18:00

  Kde: Kafe Nervosa, Zámocka 30, Bratislava, Mapa

  Vstup zdarma

  Aké sú pravidlá open space?

  1. Správny človek je ten kto príde.
  2. Čokoľvek  sa stane je správne.
  3. Správny čas je keď sa to začne.
  4. Keď je koniec tak je koniec.
  5. Ak sa ocitnete v situácii, že sa prestanete učiť alebo prispievať, jednoducho všetkých pozdravte, použite svoje dve nohy a choďte robiť niečo užitočné.

  Na záver urobíme krátky prehľad o diskutovaných témach, problémoch a  záveroch.

  Navrhované témy:

  • Ako agilný prístup premietnuť do zmluvy o dielo? Dá sa to?
  • TDD, scrum, agilne kontrakty
  • Agile requirements

  Chcem Vás poprosiť o krátku registráciu, aby sme vedeli prispôsobiť priestor počtu účastníkov.