Novembrový meetup v Bratislave

V novembri máme ďalší meetup v Bratislave.

Termín: 26.11.2012, 18:00

Miesto: Hotel MaxInn, Pri Suchom mlyne 7, Bratislava

Témou bude agilita v enterprise, korporáciách a firmách s dlhodobo zabehnutým biznisom. Jednoducho o agilite tam, kde je si ju ťažké čo i len predstaviť.

Máte chuť zdiešať vaše skúsenosti? Privítame vašu prezentáciu. Okrem prezentácii bude priestor aj na diskusiu.

Program

  • Príspevky:
    • Eva Kišoňová, Siemens – Ako nezničiť agilný prístup vo veľkých projektoch a veľkej firme
    • Pavol Eliáš, Descartes – Skúsenosti s agilnými metodológiami v prostredí distribuovaných tímov
    • Dušan Kocúrek, ScrumDesk s.r.o. – Agilita nástrojom, nie cieľom
  • Témy pre Open space diskusiu
    • Vizia PMO a projektových manažérov v rámci agilných projektov vo veľkej firme