Meetup v Košiciach o Scrum Mastershipe

Koľko je to vlastne mesiacov čo sa východoslovenskí agilisti nestretli? Rok 2013 teda začnime práve v Košiciach!

A keďže nám reštauráciu U Starého otca bohužiaľ zavreli, tak sme museli hľadať vhodný priestor inde.

Tentokrát nám pomoc s priestormi ponúkli priatelia zo startup komunity. Stretnutie tak môžme uskutočniť v košickom Eastcubatore, ktorý ponúka pomoc práve inovatívnym tímom.

Kedy: 28. januára 2013 o 17:30

Kde: Eastcubator,  Tajovského 1, Košice, mapa

scrum master

Scrum Mastership


Poučme sa zo skúseností a chýb Scrum Mastrov, ktorých je už v Košiciach dosť nato, aby sme si vedeli pomôcť navzájom. Porozprávajte nám váš príbeh.

Príbeh o tom, ako ste sa stali scrum mastrom, kým ste boli predtým, aké vaše očakávania sa potvrdili a aké boli iba mýtom. Ako vás scrum mastership zmenil. Ako zmenil vaše životné princípy. Ako vplývate na členov vašich tímov. Aké sú vaše povinnosti a čo naopak potrebujete od svojej firmy, tímov a klientov.

Prednáša:

 • Peter Urban, scrum master zo Software AG
 • Dušan Kocúrek, tréner Agile, ScrumDesk

Manifesto

Agile Manifesto slovensky

V druhej časti vás chceme ponúknuť jedinečnú možnosť sa stať členom tímu, ktorý preloží Agile Manifesto do slovenčiny.  Na internete môžete nájsť rôzne preklady, no nie sú oficálne. Dostupné preklady vznikli len jednotlivcami alebo menšími skupinami. Agile Alliancia však požaduje, aby preklad bol urobený komunitou.

Aj preto v Agile@Slovakia sme sa tento rok rozhodli spojiť ľudí z rôznych oblastí Slovenska a vytvoriť počas prvého štvrťroka slovenský Agilný Manifest aj s princípmi. Ten sa potom budeme snažiť zoficiálniť aj na oficiálnych stránkach AgileManifesto.org.

Stanete sa signatárom slovenského znenia Agilného Manifestu?

A možno i po šarišky abo zempľinsky. Ta ňe cipana?

Postrehy z open space o roli projektového manažéra v Agile PMO

Novembrové stretnutie v Bratislave sa venovalo zavádzaniu agility v spoločnostiach, kde je ťažké si ju predstaviť.

Vďaka Pavlovi Eliášovi zo Žliny sme mali  možnosť spoznať ako agilita pomohla v distribuových tímoch, ktoré musia v bežnom pracovnom živote dokázať nielen, že sú ekonomicky výhodnejšie, ale že vedia aj skutočne prinášať hodnotu. Pán Eliáš upozornil aj na základné problémy, ktoré agilitu výrazne brzdili a naopak, praktiky, ktoré pomohli. Myslel tým dobré praktiky, nie najlepšie praktiky, ktoré nie sú často prispôsobené realite projektu.

Eva Kišoňová nám ukázala, že agilita nie je o implementácii princípov z kníh. Spoločnosť, v ktorej Eva pracuje, potrebuje spĺňať aj štandardy, ktoré sú v principiálnom rozpore s agilnými princípmi a napriek tomu bolo možné im agile prispôsobiť a zaviesť. Znamená to možno proces, ktorý je komplikovanejší v porovnaní s jednoduchým Scrumom, ale vyhovuje tak tímom aj zákazníkom. Eva ukázala aj to, že agilita nie je iba o Scrum, ale aj o praktikách vývoja, kultúrnych rozdieloch a rozdieloch v chápaní významu terminológie. Že je to o ľuďoch bez ohľadu na miesto, v ktorom pracujú.

Ján Masaryk porozprával o pokuse zaviesť agilitu v spoločnosti, v ktorej pracuje. Po perfektnej prezentácii agility vedeniu spoločnosti sa rozhodli vyskúšať agile v pilotnom projekte. Ako to dopadlo? S množstvom tém na zlepšenie. A zlepšenie v tomto prípade znamenalo hľadanie pomoci zvonku spoločnosti. Pomoci, ktorá má praktické skúsenosti s agile a zároveň bude akceptovaná tímom ako expert na danú problematiku. Takže po prvom pilotnom projekte sa rozhodli adaptovať prístup zavádzania agile a uplatniť ho v ďalšom pilote. S väčšou orientáciou na ciele spoločnosti, nie na cieľ rovnajúci sa zavedeniu agile v tímoch.

Aby agile nebolo cieľom samotným, ale nástrojom pre vyššie ciele, ktoré enterprise spoločnosti umožnia prežiť aj v dnešnom tak globálnom, rýchlom a na ekonomiku náročnom svete.

Po prestávke (a napriek pokročilému času) sme sa v diskusii porozprávali o vízii projektového manažmentu a Agile PMO v agilnej organizácii. Diskusia čiastočne načrela aj do iných tém (kontrakty, soft skills, transformácia spoločnosti,  projekty vo verejnej správe). Táto téma je však v súčastnom stave zavedenia agility na Slovensku ešte priskorá, a aj preto sme sa dohodli sa k nej vrátiť v  budúcom roku.

Postrehy z diskusie o role projektového manažmentu a Agile  PMO:

 1. Prečo nás zaujíma práve rola projektový manažér?
  1. Otázka pri zavádzaní Agile: Kým budem ja?
  2. “Mám sa to pýtať?”
  3. “Nevieme s tým pohnúť”
  4. Je projektový mnažment zábranou v agilite?
  5. Ako premostiť rozdiel kultúr Agile a Vodopád?
 2. Čím sa zaoberá PMO v organizácii?
  1. útvar pre projektových manažérov
  2. Procesy, metodiky
  3. Zdroj ľudí pre organizáciu
  4. Rozhranie komunikácie. V Agile sa javí produktový vlastník ako možná rola.
 3. Kto sa bude zaoberať:
  1. Budgeting
  2. Profitabilita
  3. Financie nenahradíš
  4. Fakturácia klienta
  5. Controlling projektu
 4. Agilita – typické problémy
  1. Agilita vo verejnej správe? Škoda, ešte nie. Práve tam by najviac pomohla.
  2. Zbytočné vytváranie enterprise architektúry do zásuvky.
  3. Veľká úroveň detailu už na začiatku od zmluvnej fázy.
 5. Scrum Master musí byť schopný počúvať
 6. Projektový manažér musí rozumieť produktu/projektu
 7. Scrum Mastra a projektového manažéra spája potreba mť organizačné schopnosti
 8. Scrum Master by mal mať technické znalosti, aby rozumel projektu. V niektorých situáciách sa podľa účastníkov toto ukázalo aj ako nevýhodou, preto si treba zachovať správny odstup.
 9. Vytrhnutie scrum mastra z tímu nefunguje dobre.
 10. Scrum Master by mal byť zžitý s tímom po dlhšiu dobu.
 11. Projektový manažér dostane zadanie a ide.
 12. V Agile je dôležitá biznis hodnota, tradičný projektový manažér však viac sleduje náklady.
 13. Organizačné línie sú pre agilitu prekážkou.
 14. Projektový manažéri by sa mali učiť byť viac biznis a proklientsky orientovaní.
 15. Aj seniorní vývojári sa osvedčili ako scrum mastri.
 16. Najčastejšie sa projektoví manažéri  stávajú scrum mastrami práve kvôli soft skills.
 17. Ak sú projektoví manažéri veľmi blízko klienta, potom je možno lepšie zvážiť ich rolu ako produktových vlastníkov.
 18. Vytvorenie agile PMO ako súčasť transformačného backlogu
 19. Význam PM ako podpora, optimalizácia, metodik, kouč.
 20. Zastúpenie v agilnej pracovnej skupine
 21. Zaoberá sa dobrými, nie najlepšími praktikami.
 22. Hodnoty v organizácii sa výrazne menia.
 23. Strata motivácie sa o seba výrazne postarať.
 24. Agilita vedie k splošteniu organizačných štruktúr.
 25. Najdôležitejšie je s agilitou začať a nebáť sa zmien. Veď práve tie chceme dosiahnuť.
 26. Väčšina PM sú veľmi dobrí v komunikácii s klientom.
 27. Dobrí projektoví manažéri si robotu v agilnom tíme nájdu. Ak nie, tak práve toto poukazuje, že ich nie je treba.
 28. Produktová stratégia by mala byť veľmi blízko PMO.
 29. Ako vzniká autorita?
 30. Pozor na scrum mastrov so silnou osobnosťou, ktorá potláča angažovanosť.
 31. Projektové portfólio na rok dopredu. Áno alebo nie?
 32. Presun tímu k iným scrum mastrom nefunguje.
 33. Rozdelenie zložitých projektov na fázu konceptu a realizačnú.
 34. Techniky musia byť vybrané per projekt, nie ako záväzné nariadenie pre všetky projekty.
 35. Prekonanie viery v pevné rozpočty
 36. Kedy a prečo potrebujeme reporting?
 37. Ako produktový vlastník mám výrazne menej reportov ako potrebujem
 38. Rôzny reporting v závislosti od úrovne.
 39. Nezabíjať scrum mastra s reportingom.
 40. Dohodnúť fix price man days kontrakt na začiatku, potom postupne zaviesť agilitu.
 41. Boj s položkami, ktoré potrebuje pre život. Dnešný trh však tlačí inak.
 42. Téma Agile PMO je dnes na Slovensku ešte predčasná. Porozprávajme sa o nej opäť na budúci rok.
 43. Mení sa ekonomický model fungovania firem? Je ekonimika postavená na nákladoch ešte aktuálna?

Novembrový meetup v Bratislave

V novembri máme ďalší meetup v Bratislave.

Termín: 26.11.2012, 18:00

Miesto: Hotel MaxInn, Pri Suchom mlyne 7, Bratislava

Témou bude agilita v enterprise, korporáciách a firmách s dlhodobo zabehnutým biznisom. Jednoducho o agilite tam, kde je si ju ťažké čo i len predstaviť.

Máte chuť zdiešať vaše skúsenosti? Privítame vašu prezentáciu. Okrem prezentácii bude priestor aj na diskusiu.

Program

 • Príspevky:
  • Eva Kišoňová, Siemens – Ako nezničiť agilný prístup vo veľkých projektoch a veľkej firme
  • Pavol Eliáš, Descartes – Skúsenosti s agilnými metodológiami v prostredí distribuovaných tímov
  • Dušan Kocúrek, ScrumDesk s.r.o. – Agilita nástrojom, nie cieľom
 • Témy pre Open space diskusiu
  • Vizia PMO a projektových manažérov v rámci agilných projektov vo veľkej firme

Agile Open Space Meetup v Bratislave

Na poslednom meetupe minulý rok v Bratislave sa nám podarilo (v podstate) spraviť malú konferenciu aj vďaka piatim prezentujúcim a množstvu Vás, ktorí sa prišli pozrieť.

Keďže nám ostalo iba málo času na rozhovory, radi by sme Vás pozvali na prvý Agile Open Space. Cieľom bude viac poskytnúť priestor diskusii o témach, ktoré Vás zaujímajú. Témy sa dohodnú priamo na mieste.

Kedy: 3. apríla 2012, 18:00

Kde: Kafe Nervosa, Zámocka 30, Bratislava, Mapa

Vstup zdarma

Aké sú pravidlá open space?

 1. Správny človek je ten kto príde.
 2. Čokoľvek  sa stane je správne.
 3. Správny čas je keď sa to začne.
 4. Keď je koniec tak je koniec.
 5. Ak sa ocitnete v situácii, že sa prestanete učiť alebo prispievať, jednoducho všetkých pozdravte, použite svoje dve nohy a choďte robiť niečo užitočné.

Na záver urobíme krátky prehľad o diskutovaných témach, problémoch a  záveroch.

Navrhované témy:

 • Ako agilný prístup premietnuť do zmluvy o dielo? Dá sa to?
 • TDD, scrum, agilne kontrakty
 • Agile requirements

Chcem Vás poprosiť o krátku registráciu, aby sme vedeli prispôsobiť priestor počtu účastníkov.

Seminár – Scrum prakticky v Bratislave

John Cutter z Harvardu tvrdí, že klasický spôsob zavedenia zmeny Analyzovať-Premyslieť-Zmeniť vôbec nefunguje. Lepším spôsobom zavedenia zmeny je Vidieť-Cítiť-Zmeniť. Vidieť umožňuje totiž ľuďom cítiť, čo podporuje zmenu a hlavne jej prirodzenú a rýchlu adaptáciu.

Kníh o Scrume je dnes už pomerne veľa. Takisto prednášok na konferenciách.

Ale ak chcete Scrum spoznať prakticky a správne, potom Vám odporúčame prihlásiť sa na jednodňový workshop v Bratislave 4. apríla.

Odporúčame ho nielen tímom, ktorí s agile začínajú.

Registrácia

Agile@Slovakia meetup v Bratislave

Pozývame do Bratislavy všetkých, ktorí  praktizujú Agile, aby ho vysvetlili tým, ktorí ho praktizovať chcú. Všetkých, ktorí sa chcú o Agile porozprávať a spoznať aj ďalších.

Kedy: Pondelok 21.11.2011, 18:00
Kde: Kafe Nervosa, Zámocka 30, Bratislava, Mapa
Registrácia: Email:  dusankocurek@hotmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=297934896902236
LinkedIn: http://events.linkedin.com/Agile-Slovakia-Meetup/pub/843842

Viac informácii ako to prebiehalo

Témy

Na našich meetupoch môže hovoriť každý. Privítame prezentáciu Vašich skúsenosti a vedomostí. Téma prezentácie môže byť akákoľvek týkajúca sa agilných postupov, nových postupov v projektovom manažmente, samoorganizácii tímu alebo  iba jednoducho Vašej histórie adaptácie Agile.

Michal Truban, WebSupport.sk

Scrum vo WebSupport.sk

Eva Kišoňová, Siemens

Agilný set-up agilného projektu

Roman Pieron, InterWay s.r.o.

Feature team vs. Support team

majky tkacik Marián Tkáčik, ScrumDesk s.r.o.

Getting Things Done a-alebo Scrum

LadislavGazo Ladislav Gazo, Seges s.r.o.

Ako sme zistili, že asi robíme Scrum

Prezentácia by mala byť v rozsahu 15 minút. Nevyžaduje si veľkú prípravu, stačí niekoľko stránok.

Registrácia prezentujúceho

Tému Vašej  prezentácie spolu s fotografiou, menom spoločnosti a krátkou biografiou na dusankocurek@hotmail.com.

REGISTRÁCIA JE UZAVRETÁ.

Ďakujeme za Vašu pdoporu.

P.S.

Ďakujeme Igorovi (@ipavelek) za pomoc s organizáciou meetupu.

Agile@Slovakia Meetup v Žiline!

Organizácia

Ďalšie mesto, do ktorého prinesieme agile, je Žilina.

Pozývame všetkých, ktorí Agile praktizujú, aby ho vysvetlili tým, ktorí ho praktizovať chcú.  Viac informácii ako to prebiehalo v máji na Meetupe v Košiciach je na http://agile.sk/?p=514http://agile.sk/?p=520.

Kedy: Pondelok 17.10.2011, 18:00

Miesto: Pizzeria Campari, http://www.camparipizza.sk/kontakt/, mapa
Registrácia: Pošlite email na dusankocurek@hotmail.com.

Témy meetupu

Jiri DubskyJiří Dubský, COOPEX Soft, Považská Bystrica

Kritické miesta pri zavádzaní Scrumu v praxi (historky starého zbrojnoša)

Radacovsky_TiborTibor Radačovský, Ness KDC, Košice

Team.changeDevProcess(flow = “waterfall2agile”, environment = “distributed”)

Kocurek_Dusan Dušan Kocúrek

Ako nezbabrať agilný projekt

Webinar Základy Scrumu, Mike Vizdos už zajtra

SNAG-0016

Už zajtra,  29. Septembra, bude Mike Vizdos vysvetľovať základy Scrumu prostredníctvom webinára. Okrem základov sa veľká časť webinára bude venovať otázkam. Školenie bude v anglickom jazyku.

Nenechajte si ujsť túto príležitosť opýtať sa na Vaše problémy jedného z najlepších trénerov Agile.

Webinár je sponzorovaný spoločnosťou ScrumDesk. Vás tak bude  stáť iba hodinu Vášho času.

Registrácia: https://www1.gotomeeting.com/register/844020585

Agile Lean Network Europe

Možno ste postrehli na LinkedIn vznik veľkej ne-organizácie Lean Agile Europe združujúcej ľudí z rôznych krajín Európy, ktorí sa zaujímajú a praktikujú  Agile.
Dňa 7.-9. septembra sa v Berlíne uskutoční Lean Agile Europe ne-konferencia, na ktorej by ste sa mali zúčastniť.

Túto nekonferenicu organizuje tím 40 dobrovoľníkov z celej Európy. Konferencia prinesie zaujímavé nové formáty, ktoré ste doteraz možno nevideli nikde inde.

Cieľom bude sa stretnúť s ľuďmi z Európy a diskutovať o softvér, filozofii, vede, histórii a podobne.
Veľa detailov je ešte len spracovávaných. Sledujte vývoj na http://ale2011.eu alebo Twitter #ALE2011.

Dnes bola spustená pre-registrácia s možnosťou zľavy vstupného.
Chcete sa zúčastniť?  Ozvite sa mi: dusankocurek@hotmail.com

Dovidenia v Berlíne!