Vyberte otázky pre tričká ALE konferencie!

Spoločnosť ScrumDesk spolu s organizátormi ALE Unconference a Twitter kanála Agile Retroflection spustili verejné hlasovanie otázok, ktoré budú vytlačené na tričkách ALE Uncoference 2011.

Vyberte štyri otázky, ktoré si budete môcť odniesť na tričkách!

Viac na http://www.scrumdesk.com/agile-lean-europe-un-conference/