Ružové Prekvapenie o Motivácii

Daniel H. Pink – Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us

pinkDrive

Už dlhšiu dobu sa zaoberám otázkou, ktorá by sa dala v krátkosti zhrnúť do vety “Ako správne motivovať agílny tím ?”. Dosť dlho som hľadal odpoveď hlavne na finančnú stránku motivovania ‘dospelého ‘ tímu, myslím bonusy a iné finančné nástroje. Naposledy som sa ju pokúšal hľadať medzi účastníkmi konferencie ALE2011 v Berlíne, kde som od viacerých ľudí počul ako odpoveď : “Dan Pink – Drive“. Konečne som sa k tej knihe dostal a tu sú moje postrehy bezprostredne po dočítaní.
Pre tých, čo by hľadali odpoveď na otázku okolo používania finančných nástrojov vopred avizujem, že Dan Pink má v tom jasno : Plať toľko aby otázka peňazí nebola na stole.

Ale aj tak je kniha skvelá.

Kniha samotná sa skaldá z troch častí. Jej nosnou myšlienkou je rozdiel medzi tým, čo veda pozná a business prostredie robí.

1. Nový operačný systém
Úvodná časť začína opisom rôznych experimentov (už z rokov 1949 a 1960 ), ktorých účel bol detekovať účinok vonkajšej motivácie na sledovaných jedincov. Ako inak s prekvapivým výsledkom.
Pink veľmi zaujímavo opisuje sociálne prostredie ako operačný systém, v ktorom právo a ekonomika je akoby interface vrstvou nad  sadou protokolov, inštrukcií a predpokladov toho, ako svet funguje. A ako každý operačný systém, aj ten náš má verzie, v čase sa, ako všetci veríme, vylepšujúce. Vrátane problémov so inkompatibilitou. Náš názor na to, ako veci fungujú potrebuje čas od času upgrade. A ten čas je tu.
Veľmi podnetnou kapitolou je Sedem dôvodov, prečo cukor a bič nefunguje. Jednoduchá motivačná metóda vychádzajúca z predpokladu že je potrebné odmeňovať správne chovanie a trestať nesprávne v mnohých prípadoch vedie k tomu, že vo výsledku často dostávame menej toho čo chceme, viac toho čo nechceme a ako bonus neetické chovanie a potlačenú kreativitu. Zároveň  ale vysvetľuje, kedy takáto priamočiara motivácia (ak-potom) môže prinášať výsledky.

V závere prvej časti autor definuje dva typy  správania: a)Typ X – správanie podmienené hlavne vonkajšími faktormi a odmenami ku ktorým vedie aktivita. Oproti tomu b) Typ I – správanie reagujúce viac na vnútorné uspokojenie z aktivity samotnej.  A áno, b) je správne.  Pozitívny záver je, že Typom I sa nerodíme, ale sa ním stávame.

2. Tri elementy
V druhej, kľúčovej časti knihy  sú rozobraté 3 hlavné motivátory. Autonómia, Majstrovstvo a Účel.
Autonómia riadiť si veci po svojom, zdokonaľovanie a snaha byť v niečom naozaj dobrý a v neposlednom rade robiť niečo čo má  (vyšší/širší) zmysel je pre väčšinu ľudí viac ako tie veci, za ktoré si “štestí nekoupíš”.

3. Toolkit pre subjekty Typu I
Tretia časť knihy, predstavuje návod pre jednotlivcov, rodičov ale aj organizácie ako prebudiť vlastnú motiváciu a ako motivovať iných. Nie je to teória, je to konkrétny zoznam užitočných praktík. Za všetky mňa zaujali – predtým kým pôjdete spať si položte otázku : Bol som dnes (v čomkoľvek) aspoň o trochu lepší ako včera ? , alebo – zostavte a udržujte zoznam vecí, činností, ktoré NEbudete robiť.
Pre organizácie sa vyzdvihuje potreba vyčleniť čas na aktivity ‘mimo oficiálny plán’.

Kniha v závere obsahuje veľmi užitočný abstract, takže pre tých, čo sa im nechce čítať, alebo si len chcú pripomenúť dôležité myšlienky, stačí prečítať tých 6 strán. Ale pre serióznych záujemcov o myšlienky z tejto knihy, ktorí si ťažko nájdu čas na prečítanie radšej odporúčam pozrieť toto krátke video

http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc (10min).

K dispozícii už je aj slovenský preklad “Čo nás poháňa, Prekvapivá pravda o tom čo nás motivuje a ženie vpred”
alebo český preklad  s názvom “Pohon”