Konferencia LESS2011

LESSS je sieťou ľudí, ktorý pravidelne organizujú konferenice o Lean a Agilnom produktovom vývoji. Tento rok má LESS2011 za jasný cieľ zameranie sa na manažment inovácií a transformáciu organizácií.

Hlavné prezentácie prednesú Lean špecialisti ako Peter Middleton a Jams Sutton, ale aj propagátor radikálneho manažmentu Steven Denning a reprezentant najslubnejšieho prístupu k financovaniu projektov a stratégii: Bjarte Bogsnes.

Agile@Slovakia sa po dohode  s organizátormi LESS podarilo získať zľavu 100 Euro  na vstupom s použitím  zľavového kódu.

Kedy: 30.10. – 2.11.2011

Kde: Clarion Hotel, Štokholm, Švédsko

Program: http://less2011.leanssc.org/wp-content/uploads/2011/08/less-2011-conference-schedule.pdf

Registrácia:  http://less2011.leanssc.org/register/

Kód:  AGILESLOVAKIACOMMUNITY