Rola: ScrumMaster

ScrumMaster je jeden z najdôležitejšách prvkov Scrumu, ak chceme byť úspešní.

Prvý kľúčový bod a zároveň najčastejšie nepochopenie tejto role – ScrumMaster nie je manažér Tímu, neriadi ho. Vyplýva to už z názvu tejto role – “ten kto ovláda Scrum”. ScrumMaster teda Tím podporuje, slúži mu, ochraňuje ho pred vonkajšími vplyvmi a usmerňuje ho, aby bol Scrum pochopený a správne aplikovaný. Prechod na agilné princípy nie je jednoduchý, od samého začiatku zviditeľňuje skryté prekážky v organizácii – práve počas týchto náročných zmien je potrebná úloha ScrumMastera.

Rola ScrumMastera teda zahŕňa následovné zodpovednosti:

  • ochraňuje Tím pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli jeho prácu narúšať
  • odstraňuje každodenné prekážky, ktoré by mohli znížiť efektivitu práce Tímu
  • koučuje Tím, Product Ownera a celkovo organizáciu, aby dodržiavali pravidlá Scrumu a integrovali agilné praktiky, sledujúc pritom cieľ – úspešné a efektívne nasadenie Scrumu
  • koučuje Tím, aby správne nasadil a používal vhodné XP praktiky
  • koučuje Product Ownera, aby pracoval efektívne s Product Backlogom, s požiadavkami na produkt, aby maximalizoval návratnosť investícií
  • podporuje dosiahnutie zhody medzi očakávaniami Product Ownera a prísľubom Tímu – mediátor v ich komunikácii
  • organizuje a pomáha viesť porady predpísané Scrumom

Zo začiatku sa na túto rolu odporúča priradiť osobu na plný úväzok. Členovia Tímu sa ešte len zoznamujú so Scrumom v ich každodennom živote, manažment hľadá možnosti, ako zasahovať do iterácií,  vývojové prostredie a testovacie nástroje nie sú pripravené na agilné procesy… toto všetko predpovedá, že ScrumMaster bude mať plné ruky práce.  Neskôr, ako sa Scrum a agilné myšlienky stávajú samozrejmosťou, nástroje sú automatizované a XP praktiky sa plnohodnotne využívajú, význam dedikovaného ScrumMastera klesá a jeho kapacita sa môže postupne presúvať na členov Tímu, napríklad rotovaním tejto role.

Koho do role ScrumMastera dosadiť ? V prvom rade takú osobu, ktorá už má skúsenosti s agilnými princípmi a vývojom, je do Scrumu zaškolená a verí v agilné princípy. Tieto predpoklady netreba podceniť, medzi agilnými projektami a chaosom je relatívne tenká línia, takže neskúsený ScrumMaster môže narobiť viac škody ako úžitku. Je to teda ten, kto vie o Scrume najviac a je ochotný a schopný tieto vedomosti šíriť ďalej a presadzovať ich nielen v Tíme ale aj v celej organizácii. Je tiež užitočné, ak má ScrumMaster zároveň praktické znalosti z projektového manažmentu, dizajnu, kódovania a testovania, takže sa ľahko stotožní so vznikajúcimi problémami a vie ich promptne riešiť. Ak však bol ScrumMaster pred prechodom na Scrum vedúcim tímu / projektovým manažérom, jeho zmena myslenia môže byť veľmi ťažká – musí v sebe potlačiť tendenciu prikazovať členom čo a ako robiť, plánovať, rozhodovať za nich o riešeniach alebo prideľovať konkrétne úlohy. Samoriadenie Tímu ako nástroj na zvýšenie efektivity potom nezafunguje.

Ako už bolo spomenuté, časom sa môže rola ScrumMastera obsadiť členom Tímu. Neplatí to však v prípade kombinácie ScrumMaster-Product Owner. Tieto roly sú často vo vzájomnom rozpore a človek na dvoch takýchto stoličkách má ťažké sa rozhodnúť, koho rolu má v ktorej situácii hrať. Napríklad Product Owner je pod tlakom priorít v požiadavkách a ak v sebe potlačí zodpovednosť ScrumMastera, tak môže urobiť takú zasadnú chybu ako meniť Tímu úlohy počas Sprintu. Bez druhej osoby mu chýba jasný protiklad, ktorý by ho upozorňoval na potencionálne chyby a riziká a nasadenie Scrumu by sa minulo účinkom.