tímy v Scrume

Scrum neprináša do procesu vývoja produktu množstvo rolí ako iné metodiky. Cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa rozvíja spolupráca a zdieľanie znalostí.

Člen tímu pracujúceho pomocou Scrumu má oveľa viac príležítostí (samozrejme ak chce) pracovať nielen v oblasti danej metodikou a pracovnou zmluvou. A to nielen zameraním – vývojár, dizajnér alebo architekt, ale aj technológiami a časťami samotného produktu.

Tímy v Scrume by mali byť multidisciplinárne. Teda postavené zo všetkých profesií tak, aby tím bol schopný dodať výsledok bez zbytočného meškania. Táto možnosť absorbovať znalosti v celom tíme je kľúčovou motiváciou ľudí. Rôzne profesie prinášajú iné uhly pohľadu na rovnaký produkt. Tester tak môže poskytnúť cenné informácie ešte pred dokončením produktu. Vývojár môže zas testerovi poskytnúť viac detailov o implementácii produktu a spoluparticipovať tak na príprave testov

V takomto prostredí juniori rýchlo a prirodzene “nasávajú” od seniorov vedomosti. Naopak seniori sa môžu vďaka juniorom, nezaťažených rokmi “osvedčených” postupov, skonfrontovať svoje myslenie a znalosti s často modernejšími technológiami, ktoré práve juniori dokážu priniesť.

A podľa mňa najväčšia výhoda takéhoto tímu je zdieľanie znalostí o produkte, o vzťahoch medzi ľuďmi nehovoriac…