Poznáte Scrum?

Túto otázku sa často pýtam najmä ľudí pracujúcich v manažmente spoločností. A odpoveď na Slovensku je vo veľkej väčšine nie. Je zvykom používať pre riadenie projektov osvedčené metódy. Len málokedy sú však osvedčené aj výsledkami projektu.

Na druhej strane stoja agilné metódy, ktoré už dnes nie sú novinkou.  Jednou z agilných techník je Scrum.

Scrum je agilným frameworkom, ale nie metodikou. Teda sadou postupov, ktoré sa majú prispôsobiť konkrétnej spoločnosti. Je založený na úzkej kooperácii medzi zákazníkom a  vývojovým tímom.

Ak by som mal Scrum popísať jednou vetou, znela by asi takto:

Hodnota je vytvorená počas iterácie celým tímom podľa priority a vôle zákazníka

Hodnota

Hodnotu prináša výsledok, ktorý  je skutočne dokončený a  otestovaný, ktorý sa dá okamžite používať.  Nie diagram, nie dokument. Keďže vývoj trvá kratší interval ako je bežné v iných postupoch, takýto skorý výsledok prináša výhodu rýchleho získania spätnej väzby od klienta.  Následne sa implementácia môže ľahko prispôsobiť požadovaným zmenám ešte v čase, kedy sa produkt tvorí.

Iterácia

Iterácia určuje obdobie, v ktorom má tím priestor pre svoju prácu. Iterácia v Scrume trvá zvyčajne 2-4 týždne.

Každá začína plánovaním práce, ktorá má byť v rámci iterácie urobená, a končí sa  prezentáciou výsledkov.  V úvode iterácie by mal zákazník odprezentovať tímu čo potrebuje, ako si predstavuje výsledok a poskytnúť potrebné vysvetlenia. Na konci tím musí urobiť prezentáciu výsledku. 

Počas nej by sa zadanie nemalo meniť, čím sa vytvorí priestor pre tím a pre samotnú realizáciu bez vyrušenia. Zároveň tím je oboznámený s progresom implementácie a v prípade problémov okamžite reaguje. Pre iteráciu sa v Scrume používa pojem sprint.

Celý tím

Celý tím v Scrume znamená zákazníka, analytika, dizajnéra, programátora, testera a ďalších. Zameranie vývoja na vlastnosti poskytuje priestor pre spoluprácu všetkých tzpických rolí.  Zatiaľčo jedna vlastnosť môže byť analyzovaná, ďalšia sa už môže testovať. Takéto kolektívne spracovanie vlastností vedie k všeobecnej znalosti implementácie produktu v rovnakom čase.

Tím je v tom istom čase obohatený intenzívnou komunikáciou a spoluprácou, ktorá je jednoznačným prínosom z dlhodobého hľadiska.

Priorita a vôľa zákazníka

Zákazník je v Scrume kľúčový element riadiaci postupnosť vývoja vlastností a akceptujúci výsledky. Rozhoduje aj o tom, či sa bude vo vývoji pokračovať nasledujúcou iteráciou.

Takéto zahrnutie zákazníka do vývoja je inovatívnym prvkom agilných postupov. V praci však často zistíme, že zákazník ani nechce byť integrovaný do vývoja. Pozor, v tomto prípade sa nepriamo vytvára možnosť, že tím nebude realizovať to čo potrebuje. Pre rozpoznanie potrieb je preto dobré ustanoviť rolu produktový vlastník, ktorý zákazníka a užívateľov zastúpi. Bude zodpovedný za stanovenie, popis a priority jednotlivých vlastností.