Základná smernica retrospektívy

Skúste prečítať túto vetu nahlas všetkými členmi tímu na začiatku vašej retrospektívy…

Bez ohľadu na to, čo zistíme,

chápeme a pevne veríme,
že každý robí tú najlepšiu prácu akú môže,

vzhľadom na to, čo pozná,
podľa svojich schopností a zručností,

podľa  situácie, ľudí a zdrojov,
ktoré sú k dispozícii.