Manažér v dobe Agile

V posledných týždňoch sa stretávam s manažérmi, ktorí sa zaujímajú o Agile. Záujem nepramení možno ani tak z chute ho nasadiť ako skôr z obáv z jeho nasadenia.

Otázka, ktorá je najčastejšia po školeniach je: “Kde je v Scrum-e manažér? Znamená to, že nie som potrebný?”. Tvrdá odpoveď  je, že časom nebudete potrební. Táto odpoveď je tvrdá, ale pravdivá. Na prvý pohľad a počutie to pre manažéra automaticky znamená, že Agile je pre neho ohrozením.  Túto prvotnú a často hlavne emotívnu úvahu však nenasleduje dôležité zamyslenie sa.

 “Čo môžem, z mojej pozície, robiť v agilnom tíme?”  A možno ešte lepšia otázka: “Ako môžem pomôcť agilnému tímu?”

Manažér typicky potrebuje dokončiť činnosti, ktoré v agilnom tíme zrazu môžu robiť,  iné roly.

Činnosť

 Typicky

Agilný tím

Reportovanie Týždenne
Excel 
Denne
Scrum board
Burn Down graf Celý tím 
     
Plánovanie Manažér plánuje typicky sám, neskôr ďalší skomentujú plán. 
Odhadovanie úloh robí typicky manažér.
Produkt je plánovaný celým tímom. Každý sprint je plán upravený podľa aktuálnych požiadaviek. 
Odhadovanie úloh je tímové (planning poker).Celý tím 
     
Manažment zdrojov Projektový manažér je zopodvedný za manažment zdrojov.
Manažér ľudských zdrojov najíma/prepúšťa ľudí. Požiadavky sú zvaäčša dané projektovým manažérom.
Tím identifikuje požiadavky na nové zdroje. Vybraní členovia  tímu sa zúčastnia prijímacích pohovorov a vyberú kandidátov, ktorí tímu pomôžu.Manažér ľudských zdrojov pomôže tímu s legislatívou a pod. 
     
Identifikácia rizík  Projektový manažér  sleduje možné riziká a snaži sa im predísť. Tím identifikuje riziká, Scrum Master riziká sleduje a pomáha tímu. Tím 
     
Odmeňovanie  Team leader, projektový manažér [Kontroverzné] Tím rozdeľuje tímovú odmenu 
     
Obchodné ciele, vízia a stratégia  Zákazník je kontaktovaný obchodnou zložkou, s ktorou uzavrie kontrakt bez komunikácie s realizačným tímom. Pevný dátum, rozsah a cena.Vízia a stratégia je zväčša nemenná. Zákazník je začlenený do realizačného tímu. Kontrakt je často daný na iterácie s možnosťou zníženia v prípade neodkončenia/odmeny v prípade ukončenia väčšieho rozsahu. Vízia a stratégia sa prispôsobuje požiadavkám a situácii na trhu.Produktový vlastník
     
     

Tento presun veľkej časti zodpovednosti samozrejme pre manažéra znamená viac možností sa venovať inému typu práce.  

Čím iným sa teda môže manžér zaoberať?

  • Leadership tímu –  konečne budete mať viac času sa venovať rozvíjaniu sa v tejto oblasti
  • Rozvoj ľudí – práca s ľudmi, ich kariériou
  • Tréningový program – zdieľanie vedomostí, nové technológie, rozvoj ľudí smerom, ktorý je potencinálne prospešný pre budúcnosť spoločnosti
  • Komunikácia v organizácii – aj agilné tímy potrebujú zástupcu v organizácii.

Samozrejme to nie je všetko…. No nezabudnite predtým, než sa rozhodnete s niečím pomôcť, spýtať sa PREČO PRE KOHO je danná činnosť potrebná. Možno je to odpad (waste podľa Lean).