Workshop Scrum v reálnom živote, 7.4., Bratislava

Chcete produkovať rýchlejšie a kvalitnejšie ako konkurencia? Komplikujú Vám časté zmeny projektov život?

Scrum, agilný projektový framework, mení spôsob vývoja a dodávania produktov s výrazným zameraním na prispôsobenie sa meniacim sa požiadavkám zákazníka, skrátenie cyklu vývoja, zlepšenie tímov a zvýšenie kvality.

Registrovať

Workshop Scrum prakticky umožní Vašim tímom pochopiť základy frameworku, roly a ich zodpovednosti, agilné postupy pri vývoji a agilné metriky. Naučíte sa ako pracovať s množstvom požiadaviek a ako odhadnúť agilný projekt.

Scrum spoznáte praktickými príkladmi a hrami, ktoré budete môcť aplikovať aj vo svojich tímoch. Táto forma je overená stovkami účastníkov v minulých rokoch.

Prečo?

  • Pochopíte Scrum, roly a ceremónie. Dozviete sa o agilných princípoch a iných metódach.
  • Aplikujete Scrum prakticky počas workshopu.
  • Naučiť sa plánovať s prispôsobením sa častým zmenám.
  • Spoznáte spôsoby prioritizácie požiadaviek Vašich zákazníkov podľa obchodnej hodnoty.
  • Porozumiete ako je potrebné zmeniť myslenie pre zrýchlenie vývoja.
  • Naučíte sa praktické hry a príklady, ktoré pomôžu Vašim tímom pri adaptácii agile.

Pre koho?

  • Senior manažment – ak uvažujete o transformáci Vašej spoločnosti
  • Produktový manažment –  ak potrebujete pracovať s množstvom požiadaviek a chcete dodávať kvalitné produkty načas.
  • Projektový manažment – ak chcete riešiť dilemu trojúholníka rozpočet , rozsah a čas.
  • Vývojári, testeri a iné roly v tíme

Zažite Scrum prakticky!