ScrumImpulz 2011

Príprava ScrumImpulz 2011 je v plnom prúde. Spoznajte ako implementovať Agile nielen v IT ale aj vo finančnom sektore. Spoznajte Scrum aj Open Agile.
S potešením môžme potvrdiť účasť:
  • Yves Hanoulle
  • Robin Dymond
  • James Heidema
ScrumImpulz to nie je iba konferencia, ale aj praktické workshopy a open space.
Termín:  Január 2011
Miesto:  Bratislava