Agilie Brno

V utorok 22.6.2010 sa uskutočnilo stretnutie pod názvom Agilie Brno. Stretnutie ľudí, ktorí implementujú Scrum vo svojom pracovnom prostredí bolo usporiadané s podporou Agilního Konsorcia v Brne po prvýkrát.

Diskusia sa zamerala na praktické problémy zavádzania Scrumu, na používané agilné techniky a aj na story ako prostriedok zápisu požiadaviek.

Malým prekvapením bola aj účasť ďalších Slovákov.

Na koniec len dodajme, že v septembri 2010 chystá Agile@Slovakia podobné stretnutie v Bratislave!

One thought on “Agilie Brno

  1. Pingback: Tweets that mention http://agile.sk/?p=318%3Futm_source%3Dpingback -- Topsy.com

Comments are closed.