Preklad Agile Manifesto do slovenčiny

Hľadáte slovenské znenie Agile Manifesta?

Neoficálnych prekladov existuje viacero. Oficiálny preklad uznávaný Agile Allianciou však má byť vytvorený komunitou.

Aj preto sme sa v Agile@Slovakia rozhodli, že zorganizujeme stretnutia komunity v dôležitých centrách agility Slovenska:

  • Košice, 28.1.2013
  • Žilina, 27.2.2013
  • Banská Bystrica, TBD
  • Bratislava, 28.2.2013

Ako budeme postupovať?

  1. Prídete na stretnutie do daného mesta.
  2. Vytvoríme malé tímy.
  3. Každý tím preloží časť manifesta.
  4. Po preložení posunie preklad vedľajšiemu tímu.
  5. Takto preložíme všetky časti manifesta a princípy.

Po preložení Agile@Slovakia skontaktujeme Agile Alliance, odošleme výsledné znenie a požiadame o oficiálne publikovanie znenia.

Chcete sa stať signatárom slovenského znenia? Príďte na meetup!

Košice 28.1.2013